Hva er mest miljøvennlig – kumelk eller havremelk?

Og hvilke faktorer avgjør hvor miljøvennlig noe er?

Et glass med havremelk og masse havregryn ligger på en skjærefjøl, med en glassflaske med havremelk stående bak Havremelk eller kumelk – det er det store spørsmålet. Foto: Colourbox.com

De siste årene har populariteten til plantebaserte melkealternativer økt kraftig. Dette har sammenheng med at stadig flere ønsker å ha et mer plantebasert kosthold, både på grunn av dyrevelferd og bærekraftighet. Men hva er egentlig mest miljøvennlig av kumelk og havremelk?

I en debatt på NRK i oktober 2021 ble diskutert hvorvidt havremelk er mer miljøvennlig enn kumelk. Et av argumentene er at kumelk har et høyere CO2-utslipp. Det er imidlertid vanskelig å estimere nøyaktig hvor høyt utslipp kumelk har.

CO2-utslipp

Når det kommer til CO2-utslippet til kumelk er det stor forskjell mellom ulike land og mellom ulike gårder. Utslippstallene vil også variere mellom forskjellige studier, blant annet fordi det er ulike faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget.

Internasjonalt har imidlertid havremelk et gjennomsnittsestimat på 0,42 kg CO₂-ekvivalenter per kg, mens norsk kumelk har et gjennomsnittsestimat på 1,2 kg CO₂-ekvivalenter per kg. Dette betyr at kumelk har nesten tre ganger så høyt CO2-utslipp som havremelk.

Ernæringsmessig kvalitet

Det kan imidlertid diskuteres om matvarenes ernæringsmessige kvalitet også bør medregnes når man ser på bærekraftighet. Det er for eksempel stor forskjell på proteininnholdet i de to drikkene. Mens kumelk inneholder ca. 3,5 gram proteiner per 100 gram, inneholder havremelk kun 0,6 gram. Det betyr at kumelk inneholder nesten 6 ganger så mye proteiner som havremelk.

Dette betyr at bildet endrer seg avhengig av hvilket fokus man har. Dersom fokuset kun er på CO2-utslippene, er det tydelig at havremelk er mer miljøvennlig. Men dersom man også inkluderer ernæringsmessige forhold, vil dommen være at kumelk er mer miljøvennlig. Det er derfor ikke mulig å trekke noen bastant slutning om hvilken drikk som er mest miljøvennlig.

Kilde: matindustrien.no

Relaterte artikler