Energi- og miljøpris til JOH. JOHANNSON KAFFE

JOH. JOHANNSON KAFFE er tildelt EMIL-prisen for sitt nye, miljøvennlige kaffeanlegg.

Administrerende direktør i Norsk Energi, Jon Tveiten (til høyre) overrekker årets EMIL-pris til prosjektdirektør i JOH. JOHANNSON KAFFE, Ole-Kristian Mosvoll. Foto: Sjo og Floyd

EMIL-prisen, en energi- og miljøpris, deles ut av foreningen Norsk Energi til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi.

– JOH. JOHANNSON KAFFE tildeles vår energi- og miljøpris – EMIL-prisen – fordi de tar klimautfordringene på alvor og realiserer en ny fabrikk for kaffeforedling hvor bygget har klimanøytral drift, og hvor selve produksjonen skjer med minimalt energibruk og med svært lave klimautslipp, fremhever administrerende direktør Jon Tveiten i Norsk Energi.

Innovativt og fremtidsrettet

– Dette selskapet har vært innovativt og fremtidsrettet ved å sy sammen ulike teknologier for energiproduksjon i en prosess. Videre har man valgt å sette strengere krav til bygget i forhold til de bygningsmessige og miljømessige standarder som gjelder i dag. Dette ønsker Norsk Energis medlemmer å verdsette, og har derfor stemt frem dette til beste energi- og miljøprosjekt blant de 500 oppdrag som foreningen utfører årlig.

EMIL-prisen ble i år utdelt for 37. gang. Norsk Energi ble stiftet i 1916, og er et spisskompetansesenter innen termiske energisystemer.

Relaterte artikler