Et av verdens mest avanserte kaffeanlegg har startet produksjonen

Etter over 60 år på Filipstad, flytter JOH. JOHANNSON KAFFE til Vestby.

Joh. Johannsons nye kaffeanlegg på Vestby. Slik ser det hypermoderne kaffeanlegget på Vestby ut. Foto: Sjo og Floyd

Etter over 60 år med kaffeproduksjon på Filipstad i Oslo, er JOH. JOHANNSON KAFFE i ferd med å forberede flytting av produksjonen til sitt nye kaffeanlegg i Vestby. Dette er et av verdens mest avanserte foredlingsanlegg for kaffe, og berømmes for gode, miljøvennlige løsninger som skal bidra til en klimanøytral drift av anlegget. Og selvfølgelig, kaffe av beste kvalitet!

– Vi kjenner ikke til tilsvarende bygg, verken byggeteknisk eller på miljøsiden, sier administrerende direktør i JOH. JOHANNSON KAFFE, Espen Gjerde. – Vårt ønske om klimanøytral drift og et lavest mulig CO2-avtrykk gjorde at vi tidlig i prosessen bestemte oss for å benytte tre i vårt kaffeanlegg. Klimanøytral drift av bygget betyr at vi produserer like mye eller mer energi enn det som kreves for å drifte bygget.

Bli med inn i det nye kaffebrenneriet her:

 

Parallell produksjon

I dag produseres det kaffe både på Filipstad og i Vestby. Det er planlagt for en forsiktig oppstart av produksjonen i Vestby, slik at man er sikre på at alle systemer fungerer som de skal. Derfor leveres det nå kaffe fra begge produksjonsenhetene. Etter planen skal all produksjon overføres til Vestby innen april 2021.

Høy standard

JOH. JOHANNSON KAFFE sitt nye kaffeanlegg har en såkalt BREEAM Excellent-godkjenning. BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggebransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse. Dette har vist seg som et effektivt verktøy for å integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Prisbelønnet

Arbeidet som er nedlagt for å realisere en ny fabrikk for kaffeforedling hvor bygget har klimanøytral drift, og hvor selve produksjonen skjer med minimalt energibruk og med svært lave klimautslipp, har vakt mye oppmerksomhet. Selskapet er også tildelt EMIL-prisen for dette av foreningen Norsk Energi. Denne prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi.

– JOH. JOHANNSON KAFFE tildeles prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor gjennom å benytte fremtidsrettede miljøløsninger, fremhevet administrerende direktør Jon Tveiten i Norsk Energi i den sammenheng.

Verdiskapning i Norge

– JOH. JOHANNSON KAFFE har vært en sentral aktør i kaffebransjen siden 1866, og vi har de sterkeste merkevarene i det norske kaffemarkedet. At vi nå kan tilby kaffe av høy kvalitet produsert i et klimanøytralt anlegg, vil gi oss en betydelig konkurransekraft, sier markedsdirektør Ted Allergoth.

– Vi er også opptatt av at det å investere i et nytt kaffeanlegg bidrar til verdiskapning i Norge. Det er viktig å legge til rette for trygge og gode industriarbeidsplasser. JOH. JOHANNSON KAFFE er en stor aktør i det norske kaffemarkedet, men internasjonalt sett blir vi små. Vi konkurrerer med merkevarene fra verdens største kaffeprodusenter. Da er det avgjørende å tilby kvalitetskaffe tilpasset det norske markedet. At vi nå produserer kaffen vår i et miljøvennlig produksjonsanlegg i et miljøvennlig bygg, mener vi gir oss store fordeler. Stadig flere er opptatt av og bevisste på bærekraftige løsninger. Evergood, ALI Kaffe og våre andre merker som produseres ved det nye anlegget på Vestby vil være et godt valg i den sammenheng, sier Ted Allergoth.

Noen fakta om anlegget

JOH. JOHANNSON KAFFE sitt nye kaffeanlegg i Vestby sikrer en bærekraftig produksjon av kvalitetskaffe for fremtiden. Bærekraft er synonymt med kvalitet og effektivitet, og er en nødvendig forutsetning for å gi kaffebønder akseptable levekår.

Anlegget vil ha en klimanøytral drift og en lavutslippsprosess for kaffeforedling. Klimanøytral drift oppnås gjennom klimatiltak og egenproduksjon av strøm.

Anlegget er kostnadsberegnet til mellom 625- og 650 millioner kroner.

Bygget er på 9400 kvadratmeter og skal produsere 12000 tonn ferdig kaffe i året.

De viktigste fordelene med det nye anlegget sammenlignet det gamle er følgende:

  • Det er et unikt bygg som muliggjør en helt annen og mer miljøvennlig produksjon
  • Overgang fra ett til tre skift
  • I forhold til dagens anlegg blir klimautslippet/CO2 utslippet redusert med opptil 86 %
  • Det er langt mer effektivt

Høy automatiseringsgrad reduserer faren for feil og øker kvaliteten.

Denne saken ble først publisert på SMAKmagasinet.no.

Relaterte artikler