Kaffeforbud skulle sikre kaffe til bare «de utvalgte»

Kong Christian VII syntes ikke noe om at folk flest begynte å drikke kaffe.

En kaffekopp ved noen mybter og en gammel bolle I 1783 ble kaffeforbudet innført. Loven ble opphevet i 1799. Foto: Sjo og Floyd

I 1665 blir kaffe omtalt for første gang i dansk-norske kilder. Den gang var det en svært eksklusiv drikk forbeholdt noen få utvalgte, og det fantes derfor et kaffeforbud.

Utover på 1700-tallet ble kaffen lettere tilgjengelig for folk flest, og produktet var heller ikke så ekstremt dyrt lenger. Det bidro naturlig nok til økt forbruk – også utenfor adelige husholdninger og rike borgerhjem. Utbredelsen fikk uønskede konsekvenser for Kong Christian VII (den dansk-norske kongen 1766–1808) og de andre som tidligere hadde hatt kaffen for seg selv. Løsningen ble et kaffeforbud for «folk flest».

Kaffeforbud for bondestanden

Det ble ikke produsert kaffe i de dansk-norske kolonier, og importen av denne råvaren ble komplisert og kostbar. Det var derfor nødvendig å regulere tilgangen for å sikre nok kaffe til «de utvalgte». Det omfattet ikke den store bondestanden …

Kong Christian VII løste denne utfordringen ved å innføre en lov som skulle redusere forbruket av kaffe og andre luksusartikler blant bøndene. I 1783 ble Lov til Overdaadigheds Begrænsning i Bondestanden» innført. Loven ble opphevet i 1799.

Internasjonale kaffeforbud

Det var imidlertid ikke bare i Norge at det ble innført kaffeforbud. For eksempel var kaffe strengt forbudt fra 1633 i Konstantinopel, da Sultan Murad IV bestemte at alle kaffebarer skulle stenges ned. Straffen dersom man ble fersket i å drikke kaffe var døden.

Også i Sverige var kaffe forbudt på et tidspunkt. Kong Fredrik I ble ingen stor fan av kaffe da drikken inntok Sverige, og i 1746 innførte han derfor en stor skatt på kaffe, for å prøve å bekjempe det nasjonale forbruket av den svarte vidunderdrikken. Denne planen fungerte imidlertid ikke helt slik han hadde ventet – resultatet ble nemlig bare at skatten skapte et florerende svart marked for kaffe. I 1756 innførte derfor hans etterkommer, Kong Adolf Fredrik, et strengt kaffeforbud. De neste årene gikk det frem og tilbake mellom tung beskatning og forbud mot kaffe, før det endelig forsvant i 1823.

I mange land – for eksempel England og Sverige – var det også en stund forbudt for kvinner å drikke kaffe.

Relaterte artikler