Eidsvollsmennene styrket seg på kaffe

I 1814 var kaffe fortsatt en eksklusiv og sjelden vare i Norge for folk flest. Men mennene som jobbet frem Grunnloven, var ikke hvem som helst.

Eidsvollsmennene: Motivet viser Christian Magnus Falsen som leser fra Grunnloven, mens sekretæren, sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie, sitter ved siden av. «Eidsvold 1814» ble malt av Oscar Wergeland 70 år etter Riksforsamlingen, og ble gitt til Stortinget i 1885.

Til tross for at kaffe var en relativ sjelden vare, hadde mange av de 112 representantene på Eidsvoll god kjennskap til kaffe. De ønsket derfor å få sin daglige tår med den svarte drikken også under grunnlovsforhandlingene.

Oppholdet på Eidsvoll i 1814 varte fra 10. april til 20. mai. I det detaljerte regnskapet som ble ført, finnes det en egen post for kaffe. Den viser at det ble handlet inn 125 kilo av denne varen, noe som grovt regnet gir én kopp kaffe per utsending blant eidsvollsmennene per dag.

Vin og brennevin til eidsvollsmennene

Det var imidlertid ikke bare kaffe som ble ansett som en nødvendighet. Vin og brennevin måtte også til. Her forteller kildene at det ble handlet inn 2000 liter rødvin og 2500 liter brennevin. I tillegg til dette gikk det med et stort antall flasker med annen type vin, som for eksempel Madeira.

Det betyr at hver og én av representantene i gjennomsnitt fikk en halv flaske brennevin, og omtrent den samme mengden vin, per dag under forhandlingene. Så selv om det var store begrensninger på kaffe, var det altså ingen mangel på verken vin eller brennevin under grunnlovsforhandlingene. Man kan jo tenke seg at det kanskje ble ganske god stemning blant eidsvollsmennene underveis.

Hvem var eidsvollsmennene?

Riksforsamlingen bestod av 112 representanter fra hele landet. Representantene var valgt i landets menigheter og militærforlegninger. Gjennomsnittsalderen var på litt over 42 år. Geografisk fordelte de seg slik:

  • 53 fra landdistriktene (amtene og grevskapene)
  • 33 fra hæren og flåten
  • 26 fra byene

Yrkesmessig fordelte de seg slik:

  • 57 embetsmenn
  • 37 bønder
  • 13 kjøpmenn
  • 5  bruks- eller godseiere

Her finner du en oversikt over alle eidsvollsmennene – kanskje er du en av etterkommerne?

Relaterte artikler