Kaffens helseeffekter gjennom tusen år

De første betraktningene om kaffe og helse ble nedtegnet av to verdenskjente leger rundt år 1000.

Et flisemaleri av to menn som holder opp en flakong "Bruken styrker legemet, renser huden, fjerner vann i kroppen og gir en utmerket kroppslukt." Slik ble kaffe beskrevet av legen Avicenna. Foto: Colourbox.com

To universalgenier fra den muslimske gullalderen skal ha vært de første til å omtale kaffe i medisinsk sammenheng og påpeke kaffens helseeffekter.

Avicenna og Rhazes var blant annet medisinere, og begge skrev om kaffens helseeffekter.

Avicenna – forfatteren bak Medisinens kanon

Persiske Avicenna (980–1037), som på arabisk het Ibn Sīnā, er den mest kjente medisineren i den muslimske verden. Da han døde i år 1037, hadde han produsert rundt 450 artikler og bøker om blant annet filosofi, astronomi, matematikk, litteratur og ikke minst medisin.

Et av hans mest betydelige verk heter «Medisinens kanon», et medisinsk leksikon som ofte regnes som det viktigste enkeltverket i medisinens historie. Det ble benyttet som lærebok ved europeiske universiteter i over fem hundre år, frem til midten av 1600-tallet. Mange av teoriene og praksisene man finner i boken, ligger til grunn for dagens medisinske pensum.

Kaffe gir en utmerket kroppslukt

Den femte delen av Medisinens kanon omfatter en oversikt over 760 legemidler, og blant disse finner vi «bunchum», som etter all sannsynlighet er en tidlig betegnelse på kaffe. Om dette skriver han blant annet følgende:

Bruken styrker legemet, renser huden, fjerner vann i kroppen og gir en utmerket kroppslukt. 

Det er imidlertid Rhazes (854–925)  som angivelig skal ha vært den første til å omtale kaffe under betegnelsen bunchum. Han skal i den medisinske læreboken Al-Haiwi (The Continent) ha skrevet at kaffe er varmt, tørt og veldig bra for magen. Denne boken er riktignok ikke bevart.

Lite nytt ble tilført temaet kaffe og helse før på 1700-tallet, da fikk kaffen en solid utbredelse på det europeiske kontinentet. Det førte med seg diskusjoner knyttet til kaffens innvirkning på helsen.

Enorm informasjonstilgang i dag

I dag er kaffe og helse et omfattende tema som vies stor oppmerksomhet både i media og i mange forskningsmiljøer. Informasjonstilgangen til dette temaet er enorm: Et Google-søk på «coffee + health» gir rundt 240 millioner treff! Det sier seg selv at det ofte kan være en utfordring å orientere seg i den store mengden av råd og oppfatninger.

På KaffeGeek finner du en kategori som heter «Kaffe og helse». På disse sidene vil du finne stoff som omhandler sammenhengen mellom kaffe og helse, deriblant omtaler av aktuelle forskningsprosjekter.

Relaterte artikler