Oppbevaring av kaffe – slik gjør du det

Unner du deg god kaffe, bør du også passe på å oppbevare den på en forskriftsmessig måte. Da bevarer du de gode smakene lenger.

En mann bruker en teskje for å ta kaffe ut av en glasskrukke Riktig oppbevaring av kaffen er viktig for å bevare kaffens kvalitet. Foto: Colourbox.com

Kaffens gode aroma består av rundt 1000 aromakomponenter. Det er viktig å beholde effekten og intensiteten i disse så lenge som mulig for å få den beste smaksopplevelsen. Dette oppnår man gjennom riktig oppbevaring av kaffen. Men hvordan oppbevarer man egentlig kaffen på best mulig måte?

Både luft og lys er en trussel mot velsmakende kaffe, og både kaffebønner og malt kaffe har begrenset holdbarhet. Av den grunn bør du ikke slurve med kaffens oppbevaring!

Det første elementet i det som utgjør smaksspekteret i en kaffe er naturligvis kaffebønnene. Her er det et stort spenn med talløse varianter som får sitt særpreg gjennom terroir og behandling etter høsting. Så er det lagring og transport. Kaffetypen Monsooned Malabar er et godt eksempel på hvordan lagring kan gi seg utslag i kaffesmaken. Etter dette kommer brenningen, som frigjør aromastoffene i kaffebønnene.

Bruk originalemballasje

Når kaffen males etter brenningen, pakkes den i egnet emballasje som bevarer kvalitet og aroma. Forringelsen begynner først når emballasjen åpnes og kaffen kommer i kontakt med oksygen. Derfor er det fornuftig med oppbevaring av kaffen i originalemballasjen. Deretter kan du gjerne putte originalemballasjen i en tett boks som ytterligere begrenser eksponeringen for oksygen og lys – det finnes for eksempel luft- og lystette oppbevaringsbokser nettopp for dette formålet. Oksygen bryter nemlig ned mange av kaffens aromastoffer i løpet av kort tid, og kan ødelegge kaffe som i utgangspunktet er god.

Oppbevaring av hele bønner er best

Hele bønner holder på aromastoffene lenger enn malt kaffe.  Derfor er det fornuftig å male opp kun den mengden man trenger for umiddelbar bruk. Undersøkelser viser at espressokaffe frigjør rundt 60 prosent av sine aromastoffer fra 15 til 30 minutter etter maling. Tilbereder du kaffen umiddelbart etter du har kjørt bønnene gjennom kvernen, får du nyttiggjort deg disse aromastoffene. Lagrer du derimot ferdig oppmalt espressokaffe, forsvinner mesteparten av aromaen.

Selv om hele bønner er mer «robuste» enn ferdig malt kaffe med tanke på å bevare aroma og smak, er det likevel lurt å oppbevare bønnene mørkt og med lite eksponering for lys. Har du en uåpnet pose med hele bønner, bevarer den kvaliteten i lang tid. Men med én gang den åpnes, skjer den samme forringelsen som med den malte kaffen – selv om det tar lengre tid.

Det er kanskje noen som lurer på om man kan putte kaffebønner i fryseren for å bevare kvaliteten lenger, slik som med andre matvarer. Her er meningene delte. Noen mener at kaffe utmerket kan fryses, mens andre er skeptiske til kondenspåvirkningen som kan skje i en fryser.

Relaterte artikler