Kaffe og te reduserer risikoen for hjerneslag og demens

Kombinasjonen av kaffe og te har størst effekt.

En eldre kvinne sitter i en lenestol og drikker kaffe og leser en bok Dette er gode nyheter for alle te- og kaffedrikkere! Foto: Colourbox.com

Både kaffe og te inneholder antioksidanter og forbindelser med betennelsesdempende egenskaper.

Det finnes flust av studier som undersøker de positive helseeffektene kaffe og te har hver for seg, men i denne nye studien ønsket en forskergruppe å undersøke hvilken effekt de to drikkene har i kombinasjon. Mer spesifikt ønsket de å undersøke hvilken effekt kaffe og te har på sannsynligheten for å utvikle hjerneslag og demens.

Studiens resultater

Forskerne benyttet seg av data fra den britiske biobanken, UK Biobank. De undersøkte dataene fra 365 000 mennesker i alderen 50–74 år, som alle hadde registrert hvor mye kaffe og te de drakk daglig. Forskerne undersøkte i tillegg sykehusjournaler for å analysere forekomsten av hjerneslag, Alzheimers og demensdiagnoser.

I løpet av studieperioden fikk 5079 deltagere demens og 10 053 deltagere hadde minst ett hjerneslag. De deltagerne som drakk 2–3 kopper kaffe eller 3–5 kopper te daglig unngikk hjerneslag og demens i høyere grad enn de som verken drakk kaffe eller te.

De deltagerne som hadde lavest risiko for hjerneslag og demens var imidlertid de som jevnlig drakk en kombinasjon av både kaffe og te. De som drakk mellom 4 og 6 kopper kaffe og te daglig hadde 32 prosent lavere sannsynlighet for å utvikle hjerneslag, og 28 prosent lavere sannsynlighet for å få demens.

Forskerne bemerket imidlertid at det var deltagerne selv som rapporterte hvor mye kaffe og te de drakk, og at dette inntaket kanskje ikke representerte forbruket over tid. Det er derfor vanskelig å vite hvor nøyaktig studiens resultater er. I tillegg er deltagerne i slike biobanker ofte mer helsebevisste enn andre, noe som kan gi en skjevhet som gjør det vanskelig å generalisere resultatene. Likevel underbygger funnene fra studien at det er en sammenheng mellom moderat kaffe- og tekonsum og risikoen for å få hjerneslag og demens.

Kilde: neurologyadvisor.com, dailycoffeenews.com

Relaterte artikler