Kaffe kan beskytte mot Alzheimers og Parkinsons

Dette er gode nyheter for kaffedrikkere!

Nærbilde av to eldre personer som holder hender Kaffe kan redusere sannsynligheten for aldersrelatert kognitiv svikt. Foto: Colourbox.com

En studie fra 2018 viser at kaffe kan redusere sannsynligheten for å utvikle Alzheimers og Parkinsons. Begge er hjernesykdommer – Alzheimers er en demenssykdom og Parkinsons er en nevrologisk sykdom.

Studien ble gjennomført av forskere ved Krembil Brain Institute i Toronto. Mens tidligere forskning har vist at kaffe kan redusere risikoen for å utvikle sykdommene, ønsket forskerne ved Krembil-instituttet å undersøke hvorfor. Målet var å finne ut hvilke komponenter i kaffe som er involvert, og hvordan de påvirker aldersrelatert kognitiv svikt.

Studiens resultater

Forskergruppen valgte å undersøke tre ulike kaffetyper – lysbrent, mørkbrent og koffeinfri mørkbrent kaffe. De fant raskt ut at den mørkebrente kaffen – både med og uten koffein – ga samme resultater, og de kunne derfor utelukke at den beskyttende effekten kommer fra koffeinet.

Forskerne klarte deretter å identifisere en gruppe med forbindelser i kaffen som heter fenylindaner. Dette er forbindelser som dukker opp i løpet av kaffebrenningen. Forskerne fant ut at dette var de eneste forbindelsene som hindret to proteinfragmenter – beta-amyloid og tau – fra å klumpe seg sammen. Siden disse to proteinfragmentene er vanlige ved både Alzheimers og Parkinsons, viser det seg at det er fenylindan-forbindelsene som hemmer utviklingen av sykdommene.

Dette er første gang det har vært undersøkt hvordan fenylindaner interagerer med proteinene som er ansvarlige for Alzheimers og Parkinsons. Siden mørkbrent kaffe inneholder mer fenylindaner enn lysbrent kaffe, ser det ut til at mørkbrent kaffe er mer beskyttende. Det krever imidlertid mer forskning før denne kunnskapen kan brukes i kampen mot Alzheimers og Parkinsons. Men selv om kaffe ikke er noen kur for sykdommene, er det ingen tvil om at det finnes komponenter i kaffen som har en beskyttende effekt.

Kilde: sciencedaily.com

Relaterte artikler