Kaffe reduserer dødeligheten hos pasienter med diabetes type 2

Dette viser at kosthold er svært viktig.

Et eldre ektepar er i byen og drikker kaffe. Ikke bare reduserer kaffe risikoen for å få diabetes type 2, men det reduserer også dødeligheten hos de som allerede har diabetes. Foto: Colourbox.com

En rekke studier har undersøkt og funnet ut at kaffedrikkere har lavere sannsynlighet for å utvikle diabetes type 2. Det har likevel ikke tidligere vært undersøkt hvilken effekt kaffe har hos pasienter som allerede har diabetes. En ny studie viser imidlertid at kaffe også har helsefremmende effekter hos denne pasientgruppen.

Studien undersøkte helseeffektene til kaffe og grønn te hos nesten 5000 japanere med diabetes type 2. Resultatene er publisert i tidsskriftet BMJ Open Diabetes Research & Care.

Studiens resultater

Av deltagerne i studien var omtrent 55 % menn og 45 % kvinner, og gjennomsnittsalderen var 66 år. Forskergruppen fulgte deltagerne over en periode på 5 år. Mennesker med diabetes type 2 har større risiko for å utvikle blant annet sirkulasjonssykdommer, demens, kreft og beinbrudd. Denne studien er derfor svært positive nyheter.

Den største effekten av kaffe og grønn te kommer når man drikker en kombinasjon av de to. Dersom man drikker minst 4 kopper grønn te og minst 2 kopper kaffe daglig, reduseres dødeligheten med hele 63 %. 4 kopper grønn te og 1 kopp kaffe daglig reduserer dødelighet med 58 %, og 2–3 kopper grønn te og minst 2 kopper kaffe reduserer dødelighet med 51 %. Også lavere doser kaffe og grønn te daglig reduserer dødelighet, også ved inntak av kun én av drikkene.

Disse tallene gjelder for alle dødsårsaker. Selv om det finnes mange effektive medisiner, viser denne studien at livsstil – slik som riktig kosthold og trening – fortsatt er svært viktig.

Krever mer forskning

Forskergruppen oppgir likevel at dette kun er en observasjonsstudie. De har ikke samlet inn informasjon om andre potensielle påvirkende faktorer, slik som inntekt og utdanning.

Resultatene avhenger også av at deltagerne selv klarte å oppgi korrekt mengde kaffe og te de drakk hver dag. Forskerne opplyser også at den grønne teen som blir drukket i Japan ikke nødvendigvis inneholder de samme komponentene som grønn te fra andre steder i verden, så her kan det være globale forskjeller.

Kaffe og grønn te inneholder mange helsefremmende komponenter, slik som blant annet antioksidanter, og har betennelsesdempende egenskaper. Til tross for dette forklarer forskergruppen at biologien bak studien ikke er fullstendig forstått. Det er derfor nødvendig med mer forskning for å kunne trekke en absolutt konklusjon, og for å kunne utelukke andre potensielle årsaker.

Kilde: thestar.com.my

Relaterte artikler