Kan kaffe hjelpe på MS-relatert utmattelse?

Pasienter med milde utmattelsessymptomer får bedre konsentrasjon når de drikker kaffe.

En kvinne med MS-relatert utmattelse drikker kaffe og ser ut av vinduet. Observasjonene som er gjort i studien gir håp. Foto: Colourbox.com

Utmattelse er et vanlig symptom på Multippel Sklerose (MS), og over 70 % av alle med MS er påvirket av utmattelse i større eller mindre grad.

En studie fra 2015 undersøkte hvordan utmattelse påvirker personer med MS. For 14 % av pasientene var utmattelse det verste symptomet, mens 55 % sa at det var ett av de verste symptomene.

Vi vet godt at kaffe har en positiv påvirkning på kroppen. Er du litt sliten eller trøtt, vil kaffe ha god effekt. Men kan denne oppkvikkende effekten også hjelpe for personer med MS-relatert utmattelse?

Kaffens oppkvikkende effekt

Koffein er kjent for å ha en stimulerende effekt på sentralnervesystemet, og for å øke oppmerksomheten i en kortere periode. Kaffe hjelper også på hukommelsen.

En tidligere studie undersøkte hvordan kaffe kan hjelpe på somnolens (trøtthet) hos pasienter med Parkinsons sykdom. Koffein viste seg å kunne redusere ekstrem somnolens hos enkelte pasienter. University of Regensburg Hospital i Tyskland ønsket derfor å undersøke hvorvidt kaffe kan hjelpe på MS-relatert utmattelse. Resultatene fra denne studien ble nylig publisert i magasinet Nutrients.

Hva fant studien ut?

I studien ble 124 MS-pasienter bedt om å fylle ut et spørreskjema om kaffevanene sine. Graden av utmattelse hos pasientene ble kartlagt ved bruk av Fatigue Severity Score (FSS). Blant pasientene ble 46 stykker klassifisert som å ha utmattelse, mens 78 stykker ikke hadde dette symptomet. Alle pasientene hadde mild eller middels uførhetsgrad. Uførhetsgraden var noe høyere blant gruppen med utmattelse som et av symptomene.

Observasjonen fra undersøkelsen viste at pasienter med milde symptomer hadde bedre konsentrasjon og oppmerksomhet som resultat av kaffekonsumet, i tillegg til en mer strukturert daglig rutine. De som hadde større grad av uførhet, fikk derimot mindre effekt av kaffen.

Konklusjon

Det er imidlertid ikke slik at alle med MS bør utvikle heftige kaffevaner for å kurere utmattelse. Det er nødvendig med mer forskning på området for å kunne trekke noen absolutt konklusjon, ettersom denne undersøkelsen er gjort med en begrenset gruppe pasienter. Observasjonene som er gjort gir likevel håp, og er verdt å undersøke videre.

Relaterte artikler