Kaffe kan beskytte mot diabetes 2

Men ikke all kaffe har effekt – den må være filtrert.

En eldre kvinne sitter i hagen sammen med hunden sin og drikker kaffe Filterkaffe er all kaffe hvor man benytter seg av et filter, ofte papirfilter. Foto: Colourbox.com

Kaffe reduserer risikoen for å få diabetes type 2, ifølge en svensk studie. Det gjelder imidlertid ikke for alle kaffetyper.

De som pleide å drikke to–tre kopper med filterkaffe daglig, hadde ca. 60 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med personer som pleide å drikke mindre enn en kopp med filterkaffe per dag. Inntak av kokekaffe hadde ingen effekt på diabetesrisikoen, ifølge pressemeldingen fra Chalmers tekniske högskola i Göteborg. Studien er gjort i samarbeid med Umeå universitet.

Filterkaffe vil si kaffe som er filtrert gjennom et filter, slik som traktekaffe, håndbrygg og AeroPress. I studien omfatter kokekaffe også presskannekaffe og gresk/tyrkisk kaffe – fellesnevneren er at grovmalt kaffe blir blandet direkte i vannet.

Understøtter tidligere funn

Flere tidligere studier har vist at et høyt kaffeinntak har sammenheng med redusert risiko for å få type 2 diabetes. Den nye svenske studien gir ny kunnskap om den mulige sammenhengen.

Det som er spesielt med den aktuelle studien, er at forskerne har lyktes i å skille effektene av traktekaffe og kokekaffe.

Fant spor i blodet

I blodet til forskningsdeltakerne fant forskerne spor som gjenspeilte inntaket av de ulike kaffetypene. Disse ble analysert når risikoen for diabetes type 2 skulle beregnes.

– Resultatet viser tydelig at kokekaffe ikke gir den positive effekten på diabetesrisikoen som filterkaffe gjør, sier Rikard Landberg, professor i ernæring ved Chalmers.

Den nøyaktige årsaken til at kokekaffe ikke har den samme effekten, har ikke forskerne funnet svaret på ennå. Andre typer av kaffe, som pulverkaffe, maskinkaffe, espresso og espressobaserte drikkevarer, er ikke undersøkt spesielt i studien.

En presskanne og en kopp med kaffe.

Resultatet viser tydelig at kokekaffe, inkludert presskannekaffe, ikke reduserer risikoen for diabetes type 2. Foto: Colourbox.com

Ikke all kaffe er (u)sunn

Landberg påpeker samtidig at mange har en feilaktig oppfatning av at kaffe bare har en negativ virkning på helsen. Det kan skyldes at andre studier har vist at kokekaffe, presskannekaffe og espressokaffe øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Årsaken til dette er såkalte diterpener, en type molekyler i kokekaffe som øker mengden av det skadelige kolesterolet i blodet. All kaffe inneholder i utgangspunktet disse stoffene, men i traktekaffe blir disse stoffene fanget opp av filterpapiret.

 

Slik ble studien gjennomført

Deltakerne var fra Västerbotten i Nord-Sverige. De ble fulgt over en tiårs-periode. Til å begynne med hadde deltakerne svart på spørsmål om matvaner og livsstil. De hadde også avgitt en blodprøve som ble fryst ned. Etter i gjennomsnitt syv år hadde 421 personer utviklet diabetes type 2. Disse ble sammenlignet med b421 friske kontrollpersoner. De opprinnelige blodprøvene av begge gruppene ble deretter analysert. I tillegg ble det tatt nye blodprøver ti år etter av 149 kontrollpar.

Flere faktorer spiller inn

Forskning.no har omtalt den aktuelle studien, og har i den forbindelse snakket med professor i indremedisin Kåre I. Birkeland ved Universitetet i Oslo. Han har tiltro til studien, men advarer mot å konkludere med en årsakssammenheng på bakgrunn av observasjonsstudier som denne.
– Vi ser av funnene at personene som hadde høyt inntak av filterkaffe, skilte seg på flere måter fra de som hadde høyt inntak av kokekaffe: De hadde lavere BMI (kroppsmasseindeks), lavere blodtrykk, lavere kolesterol og færre var helt inaktive, påpeker han til Forskning.no.

Relaterte artikler