Er kaffe farlig for hjertet?

Enkelte er skeptiske til koffein, men forskning viser at du kan drikke kaffe med god samvittighet.

En kaffekopp med hjertemønster i kaffen. Et moderat inntak av kaffe er sunt for hjertet ditt! Foto: Colourbox.com

At kaffe er farlig for hjertet får ingen støtte av de medisinske undersøkelsene som har tatt for seg denne problemstillingen. Det ser tvert imot ut til at et moderat inntak av kaffe trolig bidrar til å forebygge hjerteinfarkt og slag.

Kaffe er altså ikke farlig for hjertet, men faktisk stikk motsatt. Dette bygger på funnene i en analyse som tok for seg over 20 vitenskapelige undersøkelser. Disse undersøkelsene bygger igjen på kartlegging av medisinske data fra rundt 1 million respondenter.

Lavere dødelighet

Ut fra analysen slåes det fast at et moderat inntak av kaffe, her definert som eń til to kopper daglig, gir lavere dødelighet i forhold til de som ikke drikker kaffe. Har man et større forbruk, 4–5 kopper pr. dag – noe som er vanlig blant en stor del av norske kaffedrikkere – ga dette ytterligere forbedring av statistikken.

Hvorfor er kaffe sunt?

Hva er så årsakene til dette? Svaret er både sammensatt og ikke helt entydig. Kaffe inneholder over 1000 ulike stoffer. Mange av disse har innvirkning på ulike deler av organismen vår. Blant annet har enkelte av stoffene en antiinflammatorisk effekt.

Samtidig inneholder kaffe stoffer som ikke er så gunstige for kroppen vår. Eksempler på det er fettstoffene cafestol og kahweol, som øker kolesterolet. Man får imidlertid svært lite av disse stoffene i seg, om man tilbereder kaffen som filterkaffe.

Sosialt lim

En annen og litt kuriøs forklaring på hvorfor kaffe gir lavere dødelighet, kan være at kaffe er en viktig del av sosiale settinger. Kanskje har de som drikker mest kaffe et større og bedre nettverk som både gir et høyere forbruk og økt trivsel?

Kaffens betydning for helsen vil ganske sikkert bli grundig undersøkt også i årene som kommer. Kanskje vil kaffens rolle som «sosialt lim» da bli bedre belyst?

Relaterte artikler