Kaffe reduserer inflammasjon

Kaffe har høyt innhold av antioksidanter, som er med på å redusere inflammasjon i kroppen.

En kvinne tar seg til nakken fordi hun har smerter, kanskje på grunn av inflammasjon i kroppen Forskning viser at kaffe faktisk kan ha en betennelsesdempende effekt. Foto: Colourbox.com

Studier viser at komponentene i kaffe har mange positive helseeffekter. Kaffe har blant annet høyt innhold av antioksidanter, og kan redusere inflammasjon i kroppen.

Kaffe er en kompleks drikk med svært mange ulike kjemiske forbindelser, slik som blant annet koffein, klorogensyre, cafestol, trigonellin og kahweol. Koffeinfri kaffe inneholder de samme forbindelsene, med unntak av koffeinet. Kaffedrikkere har gjerne en lavere risiko for å utvikle blant anna diabetes type 2, depresjon og enkelte typer kreft. Men hvilken effekt har kaffe på inflammasjon?

Kaffens effekt på inflammasjon

En av antioksidantenes viktigste oppgave er å redusere inflammasjon i kroppen. Dette er fordi antioksidantene beskytter cellene i kroppen mot fri radikaler. Og siden kaffe er vår største kilde til antioksidanter, gir det også mening at kaffe er betennelsesdempende. Flere studier har undersøkt dette, og har funnet ut at kaffe reduserer inflammasjon i kroppen – i alle fall hos de fleste.

En studie fra 2015 undersøkte hvilken effekt kaffe har på visse typer kreft. Forskerne fant ut at kaffedrikkere har lavere nivåer av inflammasjon i kroppen, og at dette kan forklare noe av grunnen til at kaffe har positiv påvirkning på enkelte kroniske sykdommer og krefttyper.

En annen studie fikk kaffedrikkere til å holde seg unna kaffe i én måned. Resultatet ble at de inflammatoriske nivåene hos testpersonene økte med 6 %. Denne samlestudien fra 2017 gikk gjennom 15 studier som undersøkte kaffens positive helseeffekt på inflammatoriske nivåer i kroppen, og i alle studiene ble det funnet at både lavt, middels og høyt kaffeinntak har en betennelsesdempende effekt.

Hva med koffeinfri kaffe?

Det er ikke så mange studier som har sammenlignet kaffe med og uten koffein når det kommer til betennelsesdempende egenskaper. Men i samlestudien fra 2017 ble det undersøkt om koffeintilskudd hadde betennelsesdempende egenskaper, og resultatet var nei. Dette antyder altså at det er de andre komponentene i kaffe som reduserer inflammasjon, og ettersom disse også er tilstede i koffeinfri kaffe, vil koffeinfri kaffe antageligvis ha samme, gode effekt. Mer forskning er imidlertid nødvendig for å bekrefte dette.

Hjelper ikke på alle

Dessverre er det slik at kaffe ikke reduserer inflammasjon hos absolutt alle. Det finnes individuelle forskjeller, og for enkelte mennesker kan kaffe øke inflammasjonen i kroppen. Inflammasjon kan føre til hyppigere infeksjoner, utmattelse, smerte og problemer med fordøyelsen. Dersom du opplever noen av disse symptomene, er det altså lurt å undersøke om det er kaffen som forårsaker dem.

Dersom du er en kaffedrikker som ikke tidligere har opplevd noen av disse symptomene, er det imidlertid helt trygt å fortsette å drikke kaffe. Da er du nemlig en av de mange som drar god nytte av kaffens betennelsesdempende egenskaper.

Kilder: healthline.com

Relaterte artikler