Hjelper kaffe mot astma?

Forskning viser at kaffe kan redusere og lindre astmasymptomer.

En kvinne holder en astmainhalator Hvem kunne vel gjette at kaffe gjør det lettere å puste? Foto: Colourbox.com

Astma er en kronisk sykdom som påvirker luftveiene og gjør det vanskelig å puste. Så hvordan kan kaffe påvirke astma?

Flere kliniske studier har undersøkt hvilken effekt koffein har på lungefunksjonen. Resultatene viser at koffein er kjemisk relatert til stoffet teofyllin, som brukes til å behandle astma. Koffein regnes som en svak bronkodilatator – et legemiddel som brukes ved astma og kols – og fungerer derfor på samme måte som en svak inhalator. Samtidig reduserer stoffet tretthet i lungene.

Reduserer og lindrer symptomer

I en studie fra 2010 undersøkte en forskergruppe resultatene fra 7 studier med totalt 75 deltagere som hadde mild til moderat astma. Studiene viste at koffein forbedrer lungefunksjonen i opptil 4 timer etter inntak, selv i små doser på under 5 mg koffein per kg kroppsvekt. En annen studie fra 2010 fant ut at koffein før trening kan redusere symptomene på astma.

Men ikke bare kan kaffe lindre astmasymptomene. En studie fra 2020 fant at kaffeforbruk blant astmatikere også reduserer frekvensen av symptomer, nettopp fordi det er en svak bronkodilatator. Forskergruppen konkluderte med at 1–2 kopper kaffe daglig kan ha en beskyttende effekt. Overraskende nok har kaffe en mer positiv effekt på kvinner enn menn.

Kort fortalt er det fullstendig trygt å drikke kaffe hvis man har astma, og det kan gi en lindrende effekt i opptil 4 timer. Likevel er effekten av koffeinet tregere enn astmainhalatorer, og vil derfor ikke være nyttig ved et astmaanfall. Det anbefales derfor ikke å bruke kaffe som en erstatning for andre astmabehandlinger.

Det er også viktig å være klar over at koffein kan påvirke resultatet dersom man skal ta en lungefunksjonstest, nettopp fordi koffein har en positiv innvirkning på lungefunksjonen. Man bør derfor unngå å drikke kaffe i minst 4 timer før man skal utføre en slik test.

Kilde: community.aafa.org, verywellhealth, sprudge.com

Relaterte artikler