Kaffe kan redusere sannsynligheten for diabetes etter svangerskap

For kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes, kan kaffe redusere sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 etter fødselen.

En gravid kvinne holder en kopp kaffe i én hånd og har den andre hånden på magen Ny forskning gir gode nyheter for alle med svangerskapsdiabetes. Foto: Colourbox.com

Under svangerskap øker kroppens behov for insulin. Klarer ikke kroppen å produsere nok insulin, vil man få forhøyet blodsukker. Dette omtales som svangerskapsdiabetes. På verdensbasis ligger forekomsten av svangerskapsdiabetes på omtrent 14 prosent, mens det i Norge anslås å være på mellom 5 og 10 prosent.

Som oftest forsvinner svangerskapsdiabetes etter fødselen. Men dersom man først har hatt svangerskapsdiabetes, vil man ha økt risiko for å utvikle diabetes type 2 senere i livet. Ny forskning viser imidlertid at kaffe kan bidra til å redusere denne risikoen. Studien er publisert i tidsskriftet The American Journal of Clinical Nutrition.

Kaffe kan halvere risikoen for diabetes

Forskningen er et samarbeid mellom Global Centre for Asian Women’s Health i Singapore og Harvard T.H. Chan School of Public Health og the National Institutes of Health i USA. I studien deltok over 4500 kvinner som alle hadde en historie med svangerskapsdiabetes, og forskergruppen studerte dem over en periode på 25 år.

Forskerne fant at de deltagerne som drakk koffeinholdig kaffe hadde lavere sannsynlighet for å utvikle diabetes sammenlignet med de som ikke drakk kaffe. Jo høyere kaffeforbruk, jo mer ble risikoen redusert; de som drakk mindre enn én kopp daglig hadde 10 prosent redusert sannsynlighet, de som drakk 2–3 kopper daglig hadde 17 prosent redusert sannsynlighet og de som drakk 4–5 kopper daglig hadde så mye som 53 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes.

Forskergruppen understreker likevel at mer forskning er nødvendig, ikke minst fordi det er store regionale forskjeller når det kommer til diabetes. I denne studien deltok primært hvite kvinner, men ettersom forekomsten av diabetes er høyere i asiatiske land enn i resten av verden, vil en annen deltakerbase kunne gi andre resultater. Forskerne planlegger derfor å gjenskape studien med utelukkende asiatiske deltagere.

Det er også uvisst om det er koffeinet eller andre komponenter i kaffen som fører til lavere risiko for å utvikle diabetes type 2. Hva slags kaffe man drikker, og om man drikker kaffen svart, med melk eller med sukker, vil også ha en innvirkning på resultatet.

Kilder: helsenorge.no, legeforeningen.no, asianscientist.com

Relaterte artikler