Kaffe kan motvirke fettlever

Koffein kan ha en god effekt på forebygging og behandling av fettlever.

En kopp kaffe på en haug av kaffebønner Foto: Colourbox.com

Fettlever er en lidelse som i stor grad rammer personer med alkoholisme. De siste årene har imidlertid et økende antall mennesker utviklet en fettlever som ikke er alkoholrelatert.

Et internasjonalt forskerteam ledet av professor Paul Yen ved Duke University School of Medicine, har publisert en studie som tar for seg effekten av koffein ved behandling og forebygging av fettlever.

Fettlever relatert til diabetes og fedme

Det er først og fremst pasienter med diabetes og fedme som rammes, og på verdensbasis regner man med at hele 70 % av de som får disse diagnosene også utvikler fettlever. Fettlever er ofte et forstadium til mer kompliserte leversykdommer som for eksempel skrumplever. Behandlingen av fettlever består i dag av kostomlegging og trening.

God effekt av kaffe

Studien til Yens forskerteam bygger blant annet på laboratorieforsøk på mus. Musene fikk koffein tilsvarende fire kopper kaffe for oss mennesker, og resultatene viste at de fikk en klart forbedret forbrenning av fettet som var lagret i leveren.

Dersom disse resultatene er overførbare til mennesker, viser dette at et koffeininntak som tilsvarer fire kopper kaffe per dag, bremser utviklingen av ikke-alkoholisk fettlever.

«Dette er den første detaljerte studien som undersøker hvordan koffein påvirker fettcellene i leveren, og funnene er veldig spennende», forteller Yen. «At kaffe og te er helsefremmende er svært opplysende, spesielt med tanke på at kaffekonsumet er så høyt på verdensbasis, og fordi kaffe har et rykte om å være “dårlig” for oss.»

Teamet forteller videre at denne studien har potensialet til å føre til utviklingen av koffein-medisiner uten vanlige bivirkninger.

Men ikke bare det …

Forskere har også funnet ut at kaffe og koffein har andre positive påvirkninger på leveren din. Kaffe kan nemlig gjøre at du er mindre utsatt for å få blant annet leverkreft, fibrose (en sykdom som gjør at du får arrvev i organer, slik som i leveren) og skrumplever.

Kilde: sciencedaily.comwebmd.com

Relaterte artikler