Stor studie bekrefter at kaffe forbedrer leverhelsen

Tre kopper kaffe daglig ser ut til å være den perfekte mengden.

En kvinne sitter og jobber på en laptop med en kaffekopp foran seg, og smiler mens hun strekker armene over hodet Gode nyheter for alle som nyter kaffe daglig! Foto: Colourbox.com

Ifølge en ny studie, er det å drikke tre kopper kaffe daglig assosiert med bedre leverhelse.

Studien er en samlestudie med data hentet fra en amerikansk spørreundersøkelse, National Health and Nutrition Examination Survey, som samlet inn informasjon om folks matvaner. Dette er antageligvis den mest omfattende studien som per dags dato finnes om kaffens påvirkning på leverhelse.

Studiens resultater

Forskergruppen så på data fra omtrent 4500 pasienter som deltok i studien i løpet av 2017 og 2018. Selv om forskerne ikke fant noen sammenheng mellom kaffekonsum og fettlever, fant de en sammenheng mellom kaffe og leverstivhet. De som drakk mer enn tre kopper koffeinholdig kaffe daglig målte nemlig en lavere stivhet i leveren. En myk lever er en frisk lever – dersom man har høy leverstivhet, tyder dette på leverfibrose, som igjen kan føre til skrumplever.

En lignende studie i Storbritannia fant også at kaffe ser ut til å ha en beskyttende effekt mot kroniske leversykdommer. Forskergruppene understreker imidlertid at det er flere andre faktorer som kan spille inn på leverhelse, slik som blant annet det generelle kostholdet og trening. Det er altså en rekke atferdsmessige og ernæringsmessige faktorer som påvirker leverhelsen.

Selv om kaffe ikke kan anbefales som en kur for skrumplever eller andre leversykdommer, antyder disse resultatene at det kan være en helsemessig fordel å drikke kaffe daglig. Resultatene fra studiene er også interessante for pasienter som er opptatt av plantelegemidler og naturlige kosttilskudd.

Kilde: webmd.com

Relaterte artikler