Kaffe kan redusere risikoen for nyresykdom

Kronisk nyresykdom er en av de største dødsårsakene vi har i verden.

En eldre dame sitter og drikker kaffe og leker med hunden sin. Kronisk nyresykdom er svært farlig, og det finnes lite behandling for sykdommen. Foto: Colourbox.com

Kronisk nyresykdom (chronic kidney disease, CDK) er en av de største dødsårsakene vi har i verden. Dessverre finnes det begrenset med strategier for forebygging og behandling av CDK. En forskergruppe i Storbritannia har imidlertid kommet med positive nyheter: Kaffe gir lavere risiko for å utvikle nyresykdom.

Kaffe har svært mange positive helseeffekter, og kan blant annet redusere inflammasjon, hjelpe mot tarmkreft, motvirke beinskjørhet, beskytte mot diabetes type 2 og redusere dødeligheten hos pasienter med diabetes – for å nevne noe. Nytt på denne listen over kaffens positive helseeffekter er lavere risiko for nyresykdom.

Nyresykdom er svært alvorlig

Mellom 2007 og 2017 økte forekomsten av kronisk nyresykdom med 27 %. I 2016 var det omtrent 26 millioner som mistet livet på grunn av CDK, og dette tallet er anslått å nå over 52 millioner i 2040. En kritisk komplikasjon av kronisk nyresykdom er behovet for dialyse eller transplantasjon. Det er også funnet sammenhenger mellom CDK og økt risiko for blant annet kognitiv svikt og kronisk anemi, samt død fra sepsis og kardiovaskulære sykdommer.

Siden det finnes lite behandling for kronisk nyresykdom, er det i dag fokus på å oppdage mild til moderat CDK på et tidlig stadium. I tillegg er det fokus på strategier for å forebygge og håndtere høyt blodtrykk og diabetes, ettersom dette er risikofaktorer for nyresykdom.

Studiens resultater

Kaffe inneholder svært mange ulike komponenter som har vist seg å ha positive helseeffekter på mange områder. En rekke ulike studier har vist at kaffe kan beskytte mot leversykdommer, nevrologiske, kardiovaskulære og metabolske sykdommer, enkelte kreftformer og dødelighet av alle årsaker. Mange av fordelene med kaffe avhenger av mengden kaffe som blir konsumert.

Forskergruppen i Storbritannia publiserte resultatene fra nyrestudien sin i tidsskriftet American Journal of Kidney Diseases. Målet med studien var å finne ut hvilken effekt kaffekonsum har for nyrefunksjonen. Studien benyttet seg av over 225.000 deltagere.

Resultatene viser at det å drikke kaffe daglig gir en beskyttende effekt, og er med på å opprettholde nyrenes helse blant vanlige kaffedrikkere. Siden CDK er en svært alvorlig sykdom som det finnes begrenset behandling for, kan disse funnene ha svært positiv innvirkning på den globale folkehelsen. Selv om forskerne understreker at det er nødvendig med mer forskning for å finne ut kaffens fulle effekt, og for å kunne definere kaffens potensielle rolle i å forhindre utviklingen av CDK og gjøre sykdomsprogresjonen langsommere, er dette svært gode nyheter.

Kilde: docwirenews.com

Relaterte artikler