Lukten av kaffe før analytiske oppgaver gjør deg smartere

Hva kommer dette av?

En mann med briller og gul genser lukter på kaffe med øynene lukket Vil du gjøre det bedre på analytiske oppgaver? Da bør du lukte på kaffe. Foto: Colourbox.com

Vi vet allerede at kaffe gjør oss smartere. Men visste du at selv lukten av kaffe påvirker hjernen?

I en studie publisert i Journal of Environmental Psychology ble det undersøkt hvilken effekt kaffelukt har på hjernen. Forskerne fant ut at kaffelukt har en placeboeffekt som gjør at man får en kognitiv boost før analytiske oppgaver.

Studiens resultater

I studien deltok omtrent 100 studenter fra en handelshøyskole. De fikk utdelt en algebratest med 10 spørsmål. Halvparten av studentene satt i et rom med kaffelukt, men den andre halvparten satt i et rom uten lukt. Resultatene viste at den gruppen som var utsatt for kaffelukt gjorde det betraktelig bedre på prøven enn den andre gruppen.

Forskerne fulgte derfor opp med en ny undersøkelse med omtrent 200 studenter. De fikk spørsmål om hva deres oppfatning av ulike dufter var, og hvordan disse luktene eventuelt kunne påvirke deres kognitive ytelse. Resultatene viste at deltakerne forventet at de ville føle seg mer årvåkne dersom de luktet kaffe, kontra for eksempel blomsterlukt eller ingen lukt. Forskerne konkluderte derfor med at gruppen som luktet kaffe gjorde det bedre fordi de forventet å gjøre det bedre.

Resultatene fra studien viser altså at lukten av kaffe gjør at man blir flinkere til å resonnere, rett og slett fordi kaffelukt gjør at man skaper høyere forventninger til seg selv. Dette gjør at man får en placeboeffekt som resulterer i at man faktisk gjør det bedre.

Kilde: sciencedirect.com

Relaterte artikler