Derfor bør du drikke kaffe før gruppearbeid

En kaffepause før gruppediskusjonen har mye for seg, skal vi tro forskning.

Gruppearbeid med studenter som drikker kaffe. Gruppen som hadde drukket kaffe før diskusjonen startet, opplevde både egen og andres innsats i diskusjonen som langt mer positiv og fruktbar enn tilfellet var for den andre gruppen. Foto: Colourbox.com

Drikker dere kaffe i gruppa eller teamet, er sjansen større for at både du og de andre opplever samtalene som mer positive og fruktbare.

Det er forskerne Rao Unnava, Vasu Unnava og Amit Singh fra henholdsvis University of California at Davis og Ohio State University som formidler de oppsiktsvekkende funnene i rapporten «Coffee with Co-workers: Role of caffeine on evaluations of the self and others in groups settings». Rapporten ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Psychopharmacology for en tid tilbake. Rapporten om kaffe og gruppearbeid beskriver funn fra to kaffe-eksperimenter utført på amerikanske studenter.

Kaffeeksperimenter med studenter

Kriteriene for å bli med i forsøkene var at studentene var moderate kaffedrikkere med et maksinntak på fire kopper kaffe per dag. Videre måtte studentene være kaffemessig avholdende i fem timer før forsøkene startet.

Eksperiment nummer én: Kaffe til halvparten

I kaffe-eksperiment nummer én ble forsøks-studentene delt i to grupper, som begge skulle diskutere Occupy-bevegelsen. Den første gruppen ble fortalt at de først skulle være med på kaffesmaking; en seanse som tok 15 minutter, og hvor studentene måtte drikke all kaffen som de ble servert. Deretter skulle gruppen utføre ulike oppgaver i en halvtime for å gi kaffen tid til å fordøye. Først nå skulle gruppen diskutere Occupy-bevegelsen, etter å ha lest en artikkel om emnet.

Den andre gruppen gikk gjennom samme ritual, med den forskjell at kaffesmakingen ble lagt etter diskusjonen, i stedet for før.

Kaffe først ga bedre gruppearbeid

Resultatet av forsøket var entydig. Gruppen som hadde drukket kaffe før diskusjonen startet, opplevde både egen og andres innsats i diskusjonen som langt mer positiv og fruktbar enn tilfellet var for gruppe to.

Eksperiment nummer to: Gir kaffe uten koffein samme effekt på gruppearbeid?

Eksperiment nummer to lignet nummer én. Her ble begge grupper servert kaffe før diskusjonen. Men her ble halve gruppen servert kaffe uten koffein …

Koffein er avgjørende 

Resultatet her var like tydelig. Gruppen som hadde drukket kaffe med koffein opplevde seg selv og sine med-diskutanter som både mer positive og mer på alerten. Og det er det siste poenget som forskerne mener er svaret på det hele: Jo mer alert, jo flere positive gruppe-effekter.

Relaterte artikler