Slik oppbevarer du kaffen best

Unner du deg god kaffe, bør du også passe på å oppbevare den på en forskriftsmessig måte. Da bevarer du de gode smakene lenger.

Gammel kaffeboks med malt kaffe. Det er hyggelig med de gamle kaffeboksene, men det beste er å lagre kaffen i sin original-emballasje. Foto: Sjo og Floyd

Kaffens gode aroma består av rundt 1000 aromakomponenter. Det er viktig å beholde effekten og intensiteten i disse så lenge som mulig for å få den beste smaksopplevelsen. Men hvordan oppbevarer du kaffen på best mulig måte for å sørge for dette?

Både luft og lys er en trussel mot velsmakende kaffe, og både kaffebønner og malt kaffe har begrenset holdbarhet. Av den grunn bør du ikke slurve med hvordan du oppbevarer kaffen!

Det første elementet i det som utgjør smaksspekteret i en kaffe, er naturligvis kaffebønnene. Her er det et stort spenn med talløse varianter som får sitt særpreg gjennom terroir og behandling etter høsting. Så er det lagring og transport. Kaffetypen Monsooned Malabar er et godt eksempel på hvordan lagring kan gi seg utslag i kaffesmaken. Etter dette kommer brenningen, som frigjør aromastoffene i kaffebønnene.

Bruk originalemballasje

Når kaffen males etter brenningen, pakkes den i egnet emballasje som bevarer kvalitet og aroma. Forringelsen begynner først når emballasjen åpnes og kaffen kommer i kontakt med oksygen. Derfor er det fornuftig å oppbevare kaffen i sin original-emballasje – gjerne i en tett boks som begrenser eksponeringen for oksygen og lys. Oksygen bryter ned mange av kaffens aromastoffer i løpet av kort tid, og kan ødelegge i utgangspunktet god kaffe.

Hele bønner

Hele bønner holder på aromastoffene lenger enn malt kaffe.  Derfor er det fornuftig å male opp kun den mengde man trenger for umiddelbar bruk. Undersøkelser viser at espressokaffe frigjør rundt 60 prosent av sine aromastoffer fra 15 til 30 minutter etter maling. Tilbereder du kaffen umiddelbart etter du har kjørt bønnene gjennom kvernen, får du nyttiggjort deg disse aromastoffene. Lagrer du derimot ferdig oppmalt espressokaffe, forsvinner mesteparten av aromaen.

Frysing?

Selv om hele bønner er mer «robuste» enn ferdig malt kaffe med tanke på å bevare aroma og smak, er det lurt å oppbevare bønnene mørkt og med lite eksponering for lys. Har du en uåpnet pose med hele bønner, bevarer den kvaliteten i lang tid. Men med en gang den åpnes, skjer den samme forringelsen som med den malte kaffen – selv om det tar lengre tid.

Men hva med frysing? Her er meningene delte. Noen mener at kaffe utmerket kan fryses, mens andre er skeptiske til kondenspåvirkningen som kan skje i en fryser.

Relaterte artikler