SCA – i den gode kaffens tjeneste

The Specialty Coffee Association arbeider for at du skal kunne drikke kvalitetskaffe.

Boder med forskjellige kaffeprodusenter på messen. SCA står bak flere store kaffearrangementer. Her fra messen World of Coffee 2018. Foto: Sjo og Floyd

Når du nyter en god og aromatisk kopp med kaffe, er det mange som har vært involvert i å gi deg den opplevelsen.

Alle som arbeider for å bidra til en høy kvalitet både på kaffebønner, produksjonsprosesser og tilberedning, er blant de mange viktige aktørene i kaffebransjen. En viktig aktør i den sammenheng er The Specialty Coffee Association (SCA). Organisasjonen har hatt svært stor betydning for baristayrket både nasjonalt og internasjonalt.

Global organisasjon

Våren 2017 ble den europeiske fellesorganisasjonen (SCAE) og den amerikanske (SCAA) slått sammen, og er nå forent i en global organisasjon (SCA). The Specialty Coffee Association har i dag medlemmer i  mer enn 70 land, Norge inkludert. Avdelingen i Norge heter SCA Norway. SCA er en medlemsbasert non-profitt-organisasjon. Medlemsmassen rommer alt fra baristaer til produsenter.

Kvalitet i alle ledd

Initiativtakerne bak SCA var kaffe-entusiaster og aktører i spesialkaffe-miljøet. Spesialkaffe kan beskrives som kaffe med en tydelig adresse; smaken skal være i samsvar med variant, vekstforhold og prosess.

Intensjonen bak etableringen av SCA var å lage et slagkraftig talerør for alle som er opptatt av kvalitet. På den måten ønsket man å bidra til tiltak som stimulerer en sterkere vektlegging av kvalitet – både når det gjelder kunnskap om og tilberedning av kaffe. SCA jobber for kvalitet fra bønne til kopp, og fra kaffebonde til forbruker. Formidlingen av kunnskap og inspirasjon foregår gjennom forskningopplæring, arrangementer og konkurranser.

Organisasjonen har utarbeidet et bransjeledende poengsystem der kaffe som skårer minst 80 av 100 poeng blir regnet som spesialkaffe.

Messer og konkurranser

SCA arrangerer to store messer årlig: Specialty Coffee Expo i USA og World of Coffee i Europa.

Organisasjonen er kanskje best kjent for konkurransene. Årlig arrangeres det en rekke mesterskap, både nasjonalt og internasjonalt. Det første norgesmesterskapet ble avholdt i 1998, og det første verdensmesterskapet i 2000. Den norske konkurransemodellen var faktisk mal for den internasjonale.