Verdens mest moderne kaffeanlegg tar form

Det er Norge som snart får en helt unik kaffefabrikk.

Et anlegg i tre er under bygging. I bildet sees også en heisekran. Et imponerende reisverk i tre signaliserer noe om både dimensjoner og ambisjoner for dette fremtidsrettede bygget. Foto: Sjo og Floyd

Den 9400 kvadratmeter store trebygningen som skal huse JOH. JOHANNSON KAFFE sitt nye kaffeanlegg begynner nå å ta form i Vestby i Akershus.

– Vårt kaffeanlegg blir et av verdens mest avanserte for foredling av kaffe. Vi kjenner ikke til tilsvarende, hverken byggteknisk eller miljømessig, sier administrerende direktør Espen Gjerde i JOH. JOHANNSON KAFFE.

Klimanøytral drift

– Bygget vil ha en klimanøytral drift og en lavutslippsprosess for kaffeforedling. Klimanøytral drift oppnås gjennom materialvalg og klimatiltak, supplerer prosjektdirektør Ole-Kristian Mosvoll. – Klimanøytral drift innebærer også at vi produserer like mye eller mer energi enn det som kreves for å drifte bygget.

Ny teknologi for fremtiden

– Kaffeforedlingsanlegget i Vestby baserer seg på bruk av ny teknologi på en rekke områder. Enkeltelementene i dette, som for eksempel bruk av kjølebrønner, lavkarbon-solceller, varmegjenvinning og biogass, er godt utprøvd og testet grundig hver for seg. Det unike med anlegget er at det er første gang man setter disse elementene sammen for å lage et bærekraftig produksjonsanlegg for kaffe, fremhever Gjerde. – Vi har også lagt stor vekt på at anlegget bygges for å kunne tilfredsstille de standarder og krav vi forventer i fremtiden. Derfor har vi gått opp 50 % i forhold til de bygningsmessige og miljømessige standarder som er i dag.

God, konkurransekraftig kaffe

– Selve brenningen av kaffen i det nye anlegget vil foregå på samme måte som før for å sikre den høye kvaliteten vi er kjent for, forteller markedsdirektør Ted Allergoth. – Våre sterke merkevarer skal videreføres i Vestby. I tillegg vil anlegget gi oss flere muligheter rent pakketeknisk, noe som gjør det mulig å produsere mindre serier og tilby flere ulike kaffevarianter.

JOH. JOHANNSON KAFFE har de sterkeste merkevarene i det norske kaffemarkedet. At vi nå kan tilby kaffe av høy kvalitet produsert i et klimanøytralt kaffeanlegg, vil gi oss en betydelig konkurransekraft i årene fremover.

Fra venstre markedsdirektør Ted Allergoth, administrerende direktør Espen Gjerde og prosjektdirektør Ole-Kristian Mosvoll.

Fra venstre markedsdirektør Ted Allergoth, administrerende direktør Espen Gjerde og prosjektdirektør Ole-Kristian Mosvoll. Foto: Sjo og Floyd

Relaterte artikler