Kaffeabstinens – en psykisk lidelse?

Ja, ifølge den amerikanske psykiatri-håndboken. Er du rammet?

En kvinner sitter foran en laptop og tar seg til hodet. Hodepine er det vanligste symptomet på kaffeabstinens. Foto: Colourbox.com

Koffein får oss til å føle oss bedre. Men hvis kroppen venner seg til et regelmessig inntak, kan det oppstå abstinenssymptomer om den daglige dosen uteblir.

Den amerikanske psykiatri-foreningen utgir en håndbok, DSM, som skal hjelpe foreningens medlemmer med å finne ut hvilke problemer pasienten har. Koffeinabstinens havnet på listen i 2013-utgaven av boken.

Kaffe har et naturlig innhold av koffein, og er et av verdens mest brukte stimulerende stoff. Er abstinensene virkelig så alvorlige?

– Reelt syndrom

– Det er mange nok mennesker som får abstinenser – som betyr at hvis de ikke får koffein, blir det er reelt syndrom. Det kan på virke arbeid, søvn og alt annet som de trenger å gjøre, forklarte Alan J. Budney, som var en del av DSM-arbeidsgruppen.

Kaffeabstinens ble satt på listen for å sikre at alle får kjennskap til de mulige symptomene.

Avhengighetsskapende

Effektmessig har koffein mange likheter med stimulerende narkotiske midler, men det er langt mildere. Like fullt er koffein svakt avhengighetsskapende.

Etter å ha drukket kaffe bare noen få dager på rad, vil man ha utviklet en viss toleranse for koffein. Fordi kroppen har blitt mer vant til stoffet, må en større mengde koffein til for å oppnå samme effekt som man fikk i starten.

Dersom man har drukket kaffe regelmessig gjennom lengre tid, for deretter å slutte brått, vil det kunne oppstå abstinenssymptomer. Det er riktignok store individuelle variasjoner når det gjelder hvordan vi reagerer på koffein. Mange kan i hvert fall tydelig kjenne det, dersom de ikke har fått sin daglige dose koffein.

Har jeg kaffeabstinens?

Hodepine er det vanligste symptomet.
– Hodepinen kommer trolig av at blodårene i hjernen går tilbake til det som er normaltilstanden. De utvider seg litt. Koffein får årene til å trekke seg sammen, forklarer forskningssjef ved Område smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet, Helle Margrete Meltzer til NRK.

Man kan også oppleve trøtthet/slapphet, konsentrasjonsvansker, angst og nervøsitet, økt irritabilitet og influensasymptomer som oppkast og muskelsmerter.

Symptomene kommer vanligvis innen et døgn, og vil være verst det andre døgnet. I løpet av en ukes tid vil symptomene avta og forsvinne, ifølge NHI.no.

Hvis du av ulike grunner må redusere koffeininntaket ditt, bør du altså ikke slutte brått, men trappe gradvis ned.

Relaterte artikler