ADHD og kaffe: Hvordan påvirker koffein mennesker med ADHD?

Både koffein og ADHD-medisiner er sentralstimulerende midler.

En kvinne med morsomt ansiktsuttrykk holder en kaffekopp mens håret hennes står rett opp ADHD er noe som kan forekomme hos både barn og voksne. Foto: Colourbox.com

ADHD står for ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, og kalles også for hyperkinetisk forstyrrelse på norsk. Tilstanden er en nevroutviklingsforstyrrelse med symptomer som økt uro, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker.

Koffein er et sentralstimulerende stoff som gir en oppkvikkende effekt for veldig mange. Ikke bare skjerpes sansene, men også konsentrasjonen og reaksjonsevnen øker. Det er derfor nærliggende å tro at kaffe vil kunne redusere enkelte ADHD-symptomer. Men stemmer dette?

En person holder fire perler i hånda hvor det står ADHD.

ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse. Foto: Colourbox.com

Dopamin er avgjørende

For å forstå hvordan koffein påvirker mennesker med ADHD, er det viktig å forstå hvordan dopamin fungerer. Dopamin er en type nevrotransmitter som kontrollerer evnen til å fokusere og opprettholde konsentrasjonen. For at man skal kunne klare å fokusere og konsentrere seg, må dopaminnivået i hjernen være innenfor en smal margin.

Når dopaminomsetningen ikke fungerer som den skal, kan man få problemer med oppmerksomhet, hukommelse og atferd. Mennesker med ADHD har redusert dopamin i hjernen, og dette er i stor grad bakgrunnen for symptomene de opplever.

En av grunnene til at koffein er så populært, er at det øker hjernens produksjon av dopamin. Dette bidrar til at man føler seg mer opplagt, energisk og mindre trøtt – men kan også gjøre at man føler seg mer rastløs. For mennesker med ADHD kan koffein bidra til at dopaminet i hjernen kommer til et normalt nivå. Et par kopper kaffe om dagen kan derfor gjøre en reell forskjell. For noen utgjør det imidlertid ingen forskjell, eller har motsatt effekt, og det er derfor en utbredt ‘spøk’ at ADHD-ere kan legge seg til å sove etter å ha drukket kaffe.

Sentralstimulerende stoffer

Koffein etterligner noen av effektene til sterke sentralstimulerende stoffer, inkludert amfetaminmedisiner som brukes til behandling av ADHD. Begge stoffene øker blant annet dopaminet i hjernen. Koffein er imidlertid mye svakere, og fungerer derfor ikke som noen erstatning for reseptbelagte legemidler.

Både koffein og ADHD-medisiner er vasokonstriktorer, noe som betyr at de gjør blodårene mindre og reduserer blodstrømmen. Dette er grunnen til at kaffe blant annet kan hjelpe mot hodepine. Det kan også bidra til å redusere enkelte ADHD-symptomer. Forskere er ikke helt sikre på hvorfor, men teorien er at den reduserte blodstrømmen reduserer aktiviteten i overaktive hjerneregioner, slik at de ulike delene av hjernen klarer å samarbeide bedre.

En kvinne sitter på kafé og drikker kaffe mens hun jobber på en laptop

For noen ADHD-ere kan kaffe gjøre at de klarer å konsentrere seg. Foto: Colourbox.com

Koffein og ADHD-medisiner

Når man kombinerer koffein med ADHD-medisiner, får man en såkalt synergi. Det betyr at den kombinerte effekten av stoffene blir kraftigere. Koffein gjør altså ADHD-medisiner mer effektive. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke bare er medisinens positive effekter som blir kraftigere, men også bivirkningene. Koffein og ADHD-medisiner har nemlig mye av de samme bivirkningene, inkludert søvnproblemer, angst, raskere hjerterytme, kvalme og skjelvinger.

Ikke alle opplever ADHD likt. Det betyr at man også vil reagere ulikt på kaffe. Mens noen får en positiv effekt av koffein, merker andre ingenting – mens noen igjen får en negativ effekt. For eksempel kan søvnproblemer bli verre, konsentrasjonen bli dårligere eller man kan bli enda mer rastløs. Dersom du har ADHD, er derfor det viktigste å høre på kroppens signaler, og samarbeide med legen din for å finne ut hva som fungerer best for akkurat deg.

Kilder: adhdnorge.no, healthline.com, additudemag.com

Relaterte artikler