Har du koffeinabstinenser? Drikk koffeinfri kaffe!

En kvinne holder seg for ansiktet fordi hun har vondt i hodet Foto: Colourbox.com

Når man drikker kaffe hver dag, og gjerne store mengder kaffe, begynner kroppen å belage seg på den daglige ‘koffeinfiksen’. Og dersom man plutselig dropper kaffen, vil man kunne oppleve å få koffeinabstinenser.

Koffeinabstinenser kan komme i form av en rekke symptomer, og alvorlighetsgraden varierer fra person til person. Det vanligste er imidlertid å oppleve hodepine, tretthet, redusert energi, konsentrasjonsvansker og dårlig humør. Symptomene begynner vanligvis mellom 12 og 24 timer etter at man sist inntok koffein, og kan vare i opptil 9 dager.

Forskning viser imidlertid at det finnes en svært enkel løsning ­– nemlig å drikke koffeinfri kaffe. Dette høres kanskje merkelig ut; det er jo tross alt koffeinabstinenser, ikke kaffeabstinenser. Men ifølge forskning reduserer altså kaffe symptomene av koffeinabstinenser, selv når den ikke inneholder koffein.

En australsk studie om koffeinabstinenser og placebo

Forskere ved University of Sydney i Australia ønsket å undersøke om koffeinfri kaffe kan redusere koffeinabstinenser. De gjennomførte derfor en studie med 61 deltakere, som alle drakk minst 3 kopper kaffe daglig. Før studien skulle deltakerne gå 24 timer uten koffein, og koffeinabstinensene deres ble deretter målt.

Deltakerne ble så delt inn i tre ulike grupper. To av gruppene fikk servert koffeinfri kaffe; den ene gruppen trodde de fikk vanlig kaffe, mens den andre gruppen visste at de fikk servert koffeinfri kaffe. Den tredje gruppen fikk servert vann.

Den gruppen som trodde de drakk vanlig kaffe, opplevde at symptomene deres ble kraftig redusert. Selv om kaffen ikke inneholdt koffein, forventet deltakerne at symptomene skulle forsvinne, og derfor skjedde det også. Dette er et eksempel på klassisk placeboeffekt.

Noe som var mer overraskende, var at den gruppen som visste at de drakk koffeinfri kaffe, også opplevde reduserte symptomer. Riktignok ikke like mye som den første gruppen, men likevel merkbart. Dette kalles for ‘åpen placebo’ – selv om deltakerne vet at det er placebo, fungerer det likevel.

Den gruppen som drakk vann, opplevde ingen reduksjon i koffeinabstinensene. Forskergruppen mistenker derfor at den åpne placeboeffekten gjør seg gjeldende fordi man etter å ha drukket kaffe i årevis, forventer at kaffe skal redusere abstinensene. Kaffe kan altså fremkalle en såkalt betinget effekt, selv når man vet at kaffen ikke inneholder koffein; kroppen og hjernen har lært seg at kaffe gjør at man føler seg bedre, og det er visstnok alt som skal til.

Det skal riktignok nevnes at denne effekten mest sannsynlig er kortvarig. Likevel betyr det at koffeinfri kaffe kan være til god hjelp dersom man prøver å kutte ned på koffeininntaket, og opplever koffeinabstinenser.

Studien kan leses i sin helhet på Journal of Psychopharmacology.

Relaterte artikler