2 minutter

Nye kopper gir bærekraftig kaffe

Opptil 600 milliarder engangskopper havner på søppelfyllinga årlig, så dette er gode nyheter.

En engangskopp blir kastet i papiravfall. Skal koppene bli resirkulert, kreves det at de blir kastet i den rette avfallsbøtten. Ellers kan miljøincentivet være bortkastet. Foto: Colourbox.com

Over store deler av verden får du kjøpt take away-kaffe nesten på ethvert gatehjørne. Det resulterer i enormt mange kopper som havner i søpla, hver eneste dag. Behovet for miljøvennlige kopper er derfor skrikende.

“Engangskoppene kan vel resirkuleres, de er jo laget av papp”, tenker nok mange. Problemet er at det ikke finnes noe godt system for å resirkulere dem. Koppene er laget av både papir og plast, og skal ikke kastes sammen med papir.

Hvor mange tonn som kastes årlig på verdensbasis, vites ikke, men det har blitt anslått at opptil 600 milliarder kaffekopper havner på søppelfyllinger årlig.

Nedbrytbart materiale

Økende miljøengasjement har derfor resultert i flere bærekraftige alternativ til engangskoppene. En utfordring med mange drikkebegre har vært at barrieren, det vil si den hinnen som hindrer fuktigheten i å trenge inn i og ødelegge kartongen, i hovedsak har vært plastbasert. Ved å lage denne hinnen fra fornybare råstoffer, som for eksempel sukker eller mais, sikres det at materialet er nedbrytbart.

Skal koppene bli resirkulert, kreves det imidlertid at de blir kastet i den rette avfallsbøtten. Noen av dem kan kastes i matavfallet, mens andre regnes som papiravfall eller restavfall. Det er en utfordring å skape bevissthet rundt dette. Om koppene blir kastet feil, kan miljøincentivet være bortkastet.

Egen kopp

Det finnes også alternativer til engangskoppene. Det har etter hvert kommet mange gjenbrukskopper på markedet. Flere kaffekjeder gir kundene mulighet til å ta med seg sin egen kopp, gjerne mot et lite avslag i prisen på kaffedrikken.

Noen kopper skiller seg ut som ekstra bærekraftige.  Vi har tidligere omtalt «Weducer». Denne er laget av nedbrytbare materialer, inkludert 40 prosent kaffegrut. «Huskee Cup» har vi også skrevet om. Denne er laget av 50 prosent kaffeskall, som er et biprodukt fra kaffeproduksjonen.

Et tredje initiativ er rCup. Dette er en gjenbrukskopp som er laget av 40 prosent resirkulert materiale, fra brukte engangskopper og lokk. I Norge er denne koppen til salgs på blant annet Kaffebrenneriet.

Utlån av kopper

En utfordring med gjenbrukskoppene, er at det er lett å legge dem igjen hjemme. I Storbritannia er det tallfestet at det bare er en liten andel kaffe som blir solgt i gjenbrukskopper. Som en følge av dette har det kommet nye løsninger: Utlån av kopper. Dette har vi ikke sett i Norge ennå, men i både USA og Storbritannia finnes det aktører som har startet med en bibliotek-lignende løsning. Kunden får en kopp når vedkommende kjøper kaffe, og må levere den tilbake innen en gitt tid. CupClub og Vessel Works er to eksempler på dette initiativet.