Engangskopper frigir skremmende nivåer mikroplast

Så mye som 10.2 milliarder mikropartikler kan frigis i løpet av 15 minutter.

En mann og en kvinne står på gaten og holder hver sin engangskopp med kaffe. Dersom du setter pris på helsen din, bør du ikke drikke kaffe fra engangskopper. Foto: Colourbox.com

Det kan være mange grunner til at man velger engangskopper når man kjøper kaffe fra kafeer og kaffebarer. Den største fordelen er at det er svært praktisk. Dersom man setter pris på helsen sin, bør man imidlertid holde seg langt unna enkelte typer engangskopper. Det viser en studie gjort av indiske forskere ved Indian Institute of Technology Kharagpur.

Studien ble publisert i Journal of Hazardous Materials i februar 2021. Resultatet fra forskningen viste at enkelte engangskopper kan frigi opptil 25.000 potensielt skadelige plastpartikler i 100 mL drikke i løpet av bare 15 minutter.

Hva er mikroplast?

Mikroplast er, som navnet tilsier, mikroskopiske plastbiter – på størrelse med sandkorn eller mindre. At mikroplast er skadelig for både mennesker, dyr og miljøet er ikke noe nytt. Tidligere studier har funnet ut at mikroplast kan lede til inflammasjon, kreft og infertilitet hos dyr. Partiklene er så små at de kan gå gjennom cellemembraner, og dette kan dermed få store konsekvenser for dyre- og plantelivet. 

Mikroplast fra engangskopper

Mange engangskopper av papp har et tynt lag med plast på innsiden, for å gjøre at koppene tåler varm drikke. Det er denne plasten som kan inneholde farlige stoffer. Studien som ble gjennomført av den indiske forskergruppen viser at varmt vann gjør at engangskoppene frigir store mengder mikroplast – i løpet av 15 minutter ble 10.2 milliarder mikropartikler frigitt fra pappkoppene de testet.

I tillegg fant forskergruppen ut at pappkopper kan inneholde de giftige tungmetallene bly, palladium, krom og kadmium. Å få i seg disse stoffene kan være svært helseskadelig. Riktignok er det svært små mengder som frigis i én kopp med kaffe, så dersom du drikker kaffe fra engangskopper sjelden, er det ingen grunn til å få panikk. Dersom du ofte kjøper takeaway-kaffe fra kaffebarer, anbefaler vi imidlertid å gå til anskaffelse av en termokopp. Dette er bedre for helsen din, bedre for miljøet – og det gjør at kaffen smaker bedre.

Kilde: sprudge.com