Avgift skal bekjempe stort miljøproblem

Hvert år kastes det minst 2,5 milliarder engangskopper i Storbritannia, og av disse blir kun 1 av 400 resirkulert.

En veltet engangskopp på en rødmalt benk Foto: Colourbox.com

«Coffee to go» utgjør en stor belastning på miljøet. Nå har miljøkomiteen foreslått å innføre en avgift på engangskopper.

Det har vært en voldsom økning i antall kaffebarer verden over det siste tiåret. I Storbritannia er det i dag fire ganger så mange som i år 2000, og antallet er forventet å øke ytterligere i årene fremover. Da er det en stor utfordring at det ikke finnes et system for å resirkulere de enorme mengdene med kopper som kastes hver eneste dag.

Plastposeavgiften har hatt suksess i Storbritannia. Nå håper man at gebyret på engangskopper vil føre til ytterligere forbrukerbevissthet.

Forbrukere kaster kopper i god tro

Det er en utbredt misoppfatning at engangskopper blir resirkulert dersom de legges i avfallsbeholderen for papp og papir. Det er en forholdsvis liten andel av dagens engangskopper som faktisk er gjenvinnbare. Koppene er riktignok laget av papp, men ikke bare det. For å gjøre koppene vanntette er de laminert med plast, som er vanskelig å separere fra pappen. I Storbritannia er det kun tre gjenvinningsfabrikker som håndterer slike kopper. Det betyr at selve feilkastingen i seg selv er et kortbart problem.

Avgift fremfor rabatt

Lenge har verken myndighetene eller industrien gjort noe for å møte utfordringen. Det finnes riktignok eksempler på store kaffekjeder som tilbyr kundene sine rabatt hvis de tar med seg sin egen kopp. Slike tiltak har imidlertid lav oppslutning. Det har vist seg at forbrukere i større grad lar seg påvirke av gebyrer enn av rabatter.

Vil engangskoppene til livs

Avgiften som nå er blitt foreslått, er minst 25 pence. Det anslås at tiltaket kan redusere bruken av engangskopper med 30 prosent. Inntektene skal gå til å utvikle løsninger som sikrer at resterende engangskopper blir resirkulert. Miljøkomiteen foreslår også at alle engangskopper skal være gjenvinnbare innen 2023. Hvis målet ikke er nådd innen den tid, bør slike kopper forbys, uttaler de.

Miljøkomiteen bemerker at engangskopper for kaffe bare er toppen av isfjellet når det gjelder resirkulering av emballasje. Nå håper de at diskusjonen rundt engangskopper vil bli et utgangspunkt for en bredere diskusjon.

Nedgang i kaffesalget?

Ikke alle er udelt positive til forslaget. Det har blitt påpekt at synspunktene til spesialkaffemiljøet har blitt ignorert, en konsekvens av at de ikke er tilstrekkelig organisert. James Hoffmann, et kjent navn i bransjen, uttaler f.eks. at avgiften er såpass høy at den trolig kan føre til lavere kaffeforbruk. Små frittstående kaffebarer, som får en stor del av inntektene sine fra takeaway-salg, vil bli rammet spesielt hardt, mener han.

Relaterte artikler