Søker arrangører til regionale mesterskap

Deltakere i NM i kaffe må kvalifisere seg gjennom regionale mesterskap. SCA Norway ønsker seg arrangører fra hele landet.

Barista i aksjon under konkurransen klassisk barista. Klassisk barista og Brewers Cup står på programmet under NM i kaffe 2020. Her fra baristakonkurransen under NM i 2019. Foto: Sjo og Floyd

De regionale mesterskapene må være gjennomført innen 9. februar 2020, og frist for å melde interesse som arrangør er 1. oktober.

Nå søker Specialty Coffee Association Norway (SCA Norway) derfor etter arrangører av regionale mesterskap (RM) for konkurransesesongen 2020.

NM i Kaffe 2020 vil finne sted 3.–6. mars under messen SMAK 2020 på Lillestrøm. Her vil konkurransene Klassisk barista og Brewers Cup stå på programmet. For å kunne delta i disse grenene i NM, er det nødvendig å kvalifisere seg gjennom RM.

Lav terskel for deltakelse

– Vi ønsker å spre kunnskap og inspirere alle til å lage spesielt god kaffe, melder SCA Norway.

De etterlyser arrangører som tenker kreativt når disse inviterer deltakere til RM.

– Ikke inviter bare de beste kaffebarene, men også de som kanskje trenger litt inspirasjon til å lage bedre kaffe.

For å gjøre terskelen for deltagelse lavest mulig har SCA Norway fjernet deltakeravgiften for RM, og det er ikke lenger et krav om medlemskap i SCA for å delta. For å kunne delta i NM må man imidlertid være medlem.

Krav til arrangørene

For øvrig er det ønskelig med arrangører som vil arrangere både Klassisk barista og Brewers Cup. RM kan arrangeres over 1–2 dager. Kaffekulturen står sterkt i store deler av landet. SCA Norway håper det vil melde seg arrangører fra hele landet. Samtidig er det ønskelig at man er mest mulig selvhjulpen. Det vil si at man selv stiller med eller bekoster dommere. SCA Norway står imidlertid til disposisjon for arrangører som har behov for det.

Ellers er kravene til regionale mesterskap:

  • En espressomaskin med minimum to grupper og en profesjonell espressokvern.
  • To smaksdommere og én teknisk dommer. Dommerne må være erfarne og må ha god kjennskap til «Rules & Regulations».
  • Konkurransen må ha minst tre deltakere per konkurransegren.

Et lokale som har plass til litt publikum, skader heller ikke.

Meld din interesse som arrangør på scae.no.

Relaterte artikler