Sveits avvikler sitt nasjonale kaffelager

Årsaken er at kaffe ikke lenger skal defineres som en livsnødvendighet.

Kaffekopp på sveitsisk flagg. Sveits planlegger å avvikle sitt nasjonale kaffelager. Foto: Colourbox.com

Nå sier den sveitsiske regjeringen nei til å opprettholde et nasjonalt lager med kaffe, leser vi i Basler Zeitung.

Bakgrunnen for dette er at man i Sveits har et nasjonalt matvarelager. Det ble opprettet i mellomkrigstiden  for å sikre befolkningen mat dersom det ble akutt matmangel. Dette er del av en nasjonal beredskap i tilfelle krig, epidemier eller naturkatastrofer. Dette lageret inneholder blant annet ris, olje, dyrefor, sukker og ikke minst kaffe.

Store mengder

Frem til 2022 må kaffeimportører fortsette å oppbevare enorme mengder kaffebønner. Det anslåes at lageret per i dag er på opp mot 15.300 tonn, noe som tilsvarer 3 måneders kaffeforbruk i landet. Det konsumeres om lag 9 kg kaffe per person årlig i Sveits.

Hvor lagres kaffen?

Det er i dag 15 selskaper som har hatt en bindende avtale vedrørende kaffelageret. Nå vil de etter alt å dømme kunne avvikle lagrene etter 2022.

Det viser seg at 12 av bedriftene ønsker å fortsette med dagens ordning. Dette fordi de mener at ordningen bidrar til å gjøre tilførselskjeden mer forutsigbar og robust.

Lav næringsverdi

Årsaken til at kaffe skal ut av det nasjonale beredskapslageret, er det lave næringsinnholdet i kaffe sammenlignet med andre matvarer. Enn så lenge ser det ikke ut til at nyere forskningsresultater som setter kaffen i et veldig positivt lys, får noen innvirkning på avgjørelsen. Forkjemperne for ordningen har argumentert med kaffens mange helsefordeler, blant annet når det gjelder det høye innholdet av antioksidanter og vitaminer.

Statlig støtte

I dag bidrar den sveitsiske stat med en støtteordning til dem som oppbevarer kaffen. De mottar årlig 3,75 sveitsiske franc for hver 100 kilo kaffebønner som lagres. Dette tilsvarer ca. 23,8 millioner norske kroner per år etter dagens kurs.

Den endelige avgjørelsen i denne saken kommer i november 2019.

Relaterte artikler