Cascara er tørkede kaffebær – det som blir igjen etter at man har fjernet kaffebønnene.
< 1 minutt
Nye måter å bruke cascara på

Tradisjonelt har cascara blitt sett på som et biprodukt, men det har mange bruksområder.