Håndbryggerens materiale påvirker bryggeprosessen

Materialet påvirker også kaffens smaksprofil.

To håndbryggere av glass og porselen står på to kaffekanner Foto: Colourbox.com

Glass, metall, porselen, plast – hvilket materiale håndbryggeren er laget av, er ikke likegyldig.

Håndbrygget kaffe har blitt utrolig populært det siste tiåret, og det finnes mange håndbryggere å velge mellom. Det er mange faktorer man må ta hensyn til når man skal velge en håndbrygger, slik som for eksempel bryggerens form og størrelse. Noe kanskje ikke så mange tenker på, er imidlertid at selve materialet håndbryggeren er laget av, også bør tas hensyn til.

Derfor er vanntemperaturen så viktig

Det som gjør at håndbrygging skiller seg fra andre bryggemetoder, er at man ved håndbrygging har full kontroll over alle bryggevariablene. Dette inkluderer blant annet vanntemperatur, hellehastighet og bryggetid. Avhengig av hvordan man justerer de ulike variablene, vil man kunne få svært forskjellige smaksprofiler på kaffen – selv om man bruker den samme kaffen som utgangspunkt.

Noe mange kanskje ikke tenker på, er at man også må ta hensyn til håndbryggerens materiale. Dette er fordi materialet påvirker vanntemperaturen, som er avgjørende for optimal ekstraksjon; for varmt vann vil kunne gi overekstrahert og bitter kaffe, mens for kaldt vann vil kunne gi underekstrahert og sur kaffe.

For å få en optimal ekstraksjon, er det viktig å ha en stabil temperatur på vannet gjennom hele bryggeprosessen. Ikke bare gjør det at kaffens smaksprofil blir bedre, men det vil også være enklere å gjenta bryggeprosessen gang på gang. Og det er her håndbryggerens materiale kommer inn i bildet: Selv om man begynner med korrekt vanntemperatur, blir temperaturen påvirket av materialet i løpet av bryggeprosessen.

En håndbrygger av porselen står på en kjøkkenbenk

Foto: Colourbox.com

Materialet påvirker temperaturen

Det er to faktorer som er avgjørende for hvordan materialer påvirker temperaturen: termisk masse og isolasjon.

Termisk masse avgjør hvor mye varme et materiale må absorbere fra omgivelsene før temperaturen stiger. Siden ulike materialer har ulik termisk masse, betyr det at noen materialer krever mye varme for å øke i temperatur, mens andre trenger svært lite. For eksempel har betong høy termisk masse, og krever mye varme før temperaturen øker. Treverk har derimot lav termisk masse, og øker dermed raskt i temperatur.

I tillegg har ulike materialer ulike isoleringsegenskaper. Mens noen materialer frigir varme raskt til omgivelsene, holder andre materialer godt på varmen når de først er varmet opp.

Siden plast og metall har lav termisk varme, betyr det at de varmes opp raskt og dermed «stjeler» mindre varme fra vannet. Glass og keramikk krever derimot mer varme før de øker i temperatur, noe som resulterer i at vannet avkjøles raskere.

Men som nevnt er også isolasjon viktig. Både metall, glass og keramikk har dårlig isolering, noe som betyr at de frigir varme til luften rundt seg. Det betyr igjen at de vil fortsette å stjele varme fra vannet gjennom hele bryggeprosessen.

For å unngå at håndbryggere av glass og porselen stjeler for mye varme fra vannet, kan man forvarme bryggeren. Man kan også gjøre dette med metall, men det er verdt å merke seg at metall har ekstremt dårlig isoleringsevne. Forvarmingen bør derfor skje rett før man begynner bryggeprosessen. Plastbryggere gir derimot mer stabile temperaturer, og krever heller ikke mye varme for å øke i temperatur.

Vann helles oppi en håndbrygger av glass

Foto: Colourbox.com

Ulike materialer gir ulike kopp-profiler

Det er fullt mulig å lage nydelig kaffe med håndbryggere av alle materialer. Det er imidlertid viktig å være klar over at materialene oppfører seg ulikt, og man bør derfor endre på bryggevariablene for å sørge for at ekstraksjonen blir optimal for det spesifikke materialet.

Ulike materialer gir også ulike kopp-profiler. For eksempel gir glass og keramikk et mildere og syrligere brygg sammenlignet med plast. Dette er fordi glass og keramikk gjør at vanntemperaturen synker, og en lavere temperatur gjør at kaffens syrlighet fremheves, mens sødme og bitterhet reduseres.

Andre faktorer å ta hensyn til

Når det kommer til hvilket materiale som er riktig for deg, avhenger det selvsagt av mer enn bare bryggevariablene. Dersom du for eksempel skal ha med håndbryggeren i tursekken, er det upraktisk med en håndbrygger i glass eller porselen – ikke bare kan de knuse, men de er også tunge.

En annen faktor å ta hensyn til er hvorvidt materialet trekker til seg smak fra kaffen og oppvaskmidler. Plast og metall er lette og tåler mye, men ettersom disse materialene er porøse, vil de også trekke til seg usmaker. Det betyr at de har en begrenset levetid.

Ellers er det greit å være klar over at det er mer krevende å brygge konsekvent god kaffe med en håndbrygger av glass eller porselen, nettopp fordi en del av varmen forsvinner underveis. For nybegynnere kan det derfor lønne seg å kjøpe en håndbrygger i plast, slik at det er enklere å gjenskape de samme bryggevariablene gang på gang.