Derfor er pre-infusjon så viktig når man lager espresso

Pre-infusjon gjør det enklere å lage konsekvent god espresso.

Vann presses så vidt gjennom en kaffepuck i et portafilter Foto: Colourbox.com

Espressoen: en av de mest populære kaffedrikkene som finnes. Men selv om baristaer får det til å se enkelt ut, er det krevende å lage en god espresso.

Noe av det som krever mest øvelse, er å få til tampingen på riktig måte. En god tamping er avgjørende for å få en jevn ekstraksjon og for å unngå såkalt kanalisering. Men noe som også er veldig viktig – og som ofte blir oversett – er pre-infusjon. Dette innebærer å fuktiggjøre kaffepucken før selve bryggingen begynner. Men hvorfor er dette så viktig?

Pre-infusjon gir jevnere ekstraksjon

Etter at man har tampet kaffen til en jevn og fin kaffepuck i portafilteret, er man klar for å lage espressoen. Det kan være fristende å sette inn portafilteret i espressomaskinen og begynne bryggeprosessen umiddelbart, men her bør man altså ta seg tid til å forsiktig presse litt vann inn i kaffepucken, slik at den fuktes jevnt.

En slik pre-infusjon gjør nemlig at når trykket øker, er det enklere for vannet å komme seg gjennom kaffepucken. Dette reduserer sannsynligheten for kanalisering. Men ikke bare sørger pre-infusjon for en mye jevnere ekstraksjon, det gjør også at hele bryggeprosessen foregår raskere.

Pre-infusjon er spesielt viktig når man bruker kaffetyper med lysere brenningsgrad. Lysbrent kaffe må nemlig males finere enn mørkbrent kaffe, noe som også gjør at kaffepucken blir mer kompakt. Vannet møter da høyere motstand i kaffen, og det er dermed større sannsynlighet for å oppleve kanalisering.

Fremhever smak og aroma

Men pre-infusjon er viktig for mer enn bare ekstraksjonen – det fremhever også kaffens smak og aroma. Ved at mer av vannet er i kontakt med kaffen over lengre tid, ekstraheres flere smaks- og aromakomponenter. Den ferdige espressoen får dermed en kraftigere body, samt mer kompleksitet og intensitet.

En annen fordel ved pre-infusjon er at det øker temperaturen til portafilteret. Dette gjør at man mister mindre varme under bryggeprosessen, noe som gir en bedre smaksprofil til espressoen. Ekstraksjonen bør tross alt skje ved en gitt temperatur, og dersom temperaturen faller flere grader på grunn av det kalde portafilteret, vil dette ha stor innvirkning på den endelige smaksprofilen.

Relaterte artikler