Har lysbrent eller mørkbrent kaffe mest koffein?

Har du noen gang lurt på dette? Her får du fasiten!

Tre treskjeer med kaffebønner ligger på en seng av kaffebønner James Hoffmann utførte flere koffeinanalyser for å finne ut om det er mørkbrent eller lysbrent kaffe som har høyest koffeininnhold. Foto: Colourbox.com

Spørsmålet om hvorvidt det er lysbrent eller mørkbrent kaffe som har mest koffein, har vært mye omdiskutert. Den vanligste oppfatningen er at lysbrent kaffe har mer koffein, ettersom noe av koffeinet forsvinner i løpet av brenneprosessen. Men stemmer egentlig dette?

Kaffeeksperten James Hoffmann ønsket å undersøke hvilken brenningsgrad som har høyest innhold av koffein. Han kjøpte seg derfor en koffeinanalysator, og testet koffeininnholdet i lysbrent, mellombrent og mørkbrent kaffe. Han innrømmet at han ble overrasket over resultatet.

En overraskende seier

Måten James Hoffmann utførte denne sammenligningen på, var å brenne den samme kaffen til ulike brenningsgrader – én svært lysbrent variant, én mellombrent variant og én mørkbrent variant. Han brygget deretter de tre kaffetypene identisk – som håndbrygget kaffe med samme ekstraksjonsnivåer. Til slutt sammenlignet han koffeininnholdet i den ferdige kaffen.
– Resultatene var superinteressante, sier han.

Det viste seg nemlig at det var mørkbrent kaffe som hadde det høyeste koffeininnholdet. Den mørkbrente kaffen hadde så mye som 72 mg koffein per dl, mens den mellombrente varianten hadde 67,5 mg/dl og den lysbrente kaffen hadde 62 mg/dl. Her er det altså ganske store variasjoner.

Skjermbilde av James Hoffmann sin video på YouTube som viser tre hauger med kaffe som har ulike brenningsgrader

James Hoffmann testet koffeininnholdet i lysbrent, mellombrent og mørkbrent kaffe. Foto: Skjermdump fra YouTube

Hva skyldes forskjellen?

Så hvorfor er det så stor forskjell i koffeininnholdet mellom mørkbrent og lysbrent kaffe? Hoffmann tror dette skyldes to ulike grunner.

Den første teorien hans er knyttet til kaffebønnenes tetthet. Jo lenger man brenner kaffe, jo lavere tetthet vil kaffebønnene få. Det betyr at mørkbrent kaffe veier mindre enn lysbrent kaffe, og skal man veie opp for eksempel 10 gram mørkbrent kaffe, vil man derfor trenge flere kaffebønner enn når man veier opp 10 gram lysbrent kaffe.

Faktisk trenger man omtrent 7 prosent mer kaffe når man bruker mørkbrente kaffebønner. Hvis hver kaffebønne da har den samme mengden koffein, ender man altså opp med mer koffein i mørkbrent kaffe, nettopp fordi man bruker flere kaffebønner.

Ettersom koffeininnholdet i den mørkbrente kaffen var omtrent 8,5 prosent høyere, er imidlertid ikke dette hele forklaringen. Den andre teorien til Hoffmann er derfor at siden mørkbrente kaffebønner er mer porøse enn lysbrente kaffebønner, er det rett og slett enklere å trekke ut koffeinet fra denne kaffen.

Store variasjoner i ulike kaffetyper

Fasiten på det evige spørsmålet om hvorvidt det er lysbrent eller mørkbrent kaffe som har mest koffein, er altså at mørkbrent kaffe har høyere koffeininnhold enn lysbrent kaffe.

Det er imidlertid verdt å nevne at ulike kaffetyper har ulikt koffeininnhold, og ulike bryggemetoder vil også gi ulikt koffeininnhold i den ferdige kaffen. Det er altså mange faktorer som påvirker hva det endelige koffeininnholdet i kaffen blir.

Hele videoen kan sees på James Hoffmann sin YouTube-kanal.

Relaterte artikler