Nye produkter har ført til endringer i amerikanernes kaffevaner

I 2019 har gourmetkaffe for første gang fått et overtak på tradisjonell ikke-gourmet-kaffe, viser den årlige undersøkelsen av kaffevanene i USA.

En kaffekopp på en bordplate som har et påmalt amerikansk flagg. De siste årene har det kommet så mange nye kaffeprodukter at det har vokst frem et nytt drikkevaresegment. Foto: Colourbox.com

Amerikanerne drikker like mye kaffe som før. Hva slags kaffe som drikkes, har imidlertid blitt ytterligere spesialisert og individualisert.

Helt siden 1950 har amerikanernes kaffevaner blitt kartlagt på vegne av The National Coffee Association (NCA) i USA. Funnene presenteres i en årlig rapport, «National Coffee Data Trends». Et utvalg av resultatene er gjengitt av Daily Coffee News.

– Kaffe er USAs mest elskede drikke – og med god grunn, sa NCAs president og administrerende direktør William «Bill» Murray i en kunngjøring før lanseringen av årets rapport.

2019-rapporten, som ble lansert tidligere i år, er basert på en undersøkelse med et representativt utvalg bestående av 2815 personer.

63 prosent drikker kaffe daglig

I årets undersøkelse om amerikanernes kaffevaner, oppgir 63 prosent at de drakk en eller annen form for kaffe dagen i forveien. Blant disse var det flest i den eldre aldersgruppen (60+ år), med 72 prosent kaffedrikkere, og færrest i den yngre (18–24 år), med 47 prosent kaffedrikkere.

I USA sank kaffekonsumet sakte frem til midten av 90-tallet, da andelen daglige kaffedrikkere nådde under 50 prosent. Deretter steg andelen igjen inntil 2013, da konsumet flatet ut. I 2017 tok konsumet seg opp igjen. Siden da har forbruket holdt seg ganske stabilt.

Flere drikker gourmetkaffe og spesialdrikker

Årets undersøkelse viser at flere amerikanere jevnlig drikker gourmetkaffe, kaldbrygg og andre spesialdrikker sammenlignet med kaffe som betegnes som ikke-gourmet. Gourmetkaffe blir definert som kaffe brygget fra bønner av premiumkvalitet. Det er første gang i undesøkelsens 69 år lange historie at kaffedrikker av gourmetkvalitet har fått et overtak på tradisjonell ikke-gourmet-kaffe.

Tradisjonell gourmetkaffe har likevel falt, en trend som har pågått siden 2012. Siden da har reduksjonen vært sju prosent. I samme periode har forbruket av espressobasert drikke steget med ti prosent.

Forsterkning av trender

Flere av trendene som viste seg i fjorårets rapport, gjør seg sterkere bemerket i år. Noe av det man ser, er at amerikanerne drikker like mye kaffe som før, og til de samme tidene på døgnet. Hva slags kaffe som drikkes, har imidlertid blitt ytterligere spesialisert og individualisert. De siste årene har det kommet så mange nye kaffeprodukter at det har vokst frem et nytt drikkevaresegment. Dette har skapt et marked for enda flere spennende kaffedrikker fremover.

Kaldbrygg, nitrokaffe og blandingsdrikker

«Ikke-espresso-baserte drikker» er en kategori som inkluderer kalde kaffedrikker i form av blandingsdrikker, nitrokaffe og kaldbrygg. Det er særlig de unge som står for konsumet i denne kategorien.

Sett under ett har disse drikkene hatt en økning fra sju prosent i 2018 til elleve prosent i 2019 når det gjelder konsum dagen i forveien. 13 prosent hadde drukket en kald blandingsdrikk uken i forveien, mens 12 prosent hadde drukket kaldbrygg i løpet av den siste uken. 5 prosent hadde drukket nitrokaffe uken i forveien, noe som er en liten økning fra fjoråret.

Nye drikker gir nye kategorier

Årets undersøkelse om amerikanernes kaffevaner har fått et par nye kategorier: «kaldbrygg» og «drikkeferdig» (RTD – Ready-to-drink). Det er særlig de under 40 som er forbrukere av denne type kaffedrikker.

80 prosent av de voksne (18+ år) oppga at de hadde kjennskap til kaldbrygg. 89 prosent oppga at de hadde kjennskap til drikkeferdig. 12 prosent oppga at de hadde drukket kaldbrygg i løpet av den siste uken, mens 31 prosent oppga at de drikker drikkeferdig «regelmessig eller noen ganger».

Hvor drikkes kaffen?

78 prosent av dem som oppga at de hadde drukket kaffe i forgårs, hadde laget den hjemme. I 2012 var dette tallet 84 prosent. 35 prosent av dem som hadde drukket kaffe, hadde drukket kaffe på kaffebar eller lignende. Denne andelen var 40 prosent i 2017, og 30 prosent i 2012. Andelen som har bestilt kaffe gjennom en app, har økt noe.

Relaterte artikler