Kaffe og kaffeopplevelser i Khmer-riket

Brygget som angivelig skulle være kaffe, smakte rett og slett ufyselig! Opplevelsen er heldigvis ikke representativ for all kaffen som ble servert i Kambodsja.

Foto: Sjo og Floyd

Min første erfaring med kambodsjansk kaffe, får jeg ved frokosten den første dagen etter ankomsten til Phom Penh. Det skal vise seg å bli en spesiell opplevelse, for aldri har jeg smakt maken!

Det sorte og litt tyktflytende brygget som angivelig skal være kaffe, har overhode ingen likhetstrekk med noe som kan kalles kaffe. Det smaker rett og slett ufyselig! Mooni, vår lokale guide i Kambodsja, har forklaringen.

– Du har en fått spesialblanding, sier han og skoggler. Det vil antakelig si brente soyabønner og brent korn malt opp og blandet med litt kaffe.

Hint av vanilje

Forklaringen på dette er dels at ekte kaffe er dyrere enn brente soyabønner, og dels at den kaffen det drikkes mest av i Kambodsja, er iskaffe med kondensert melk og mye sukker. Da er det ikke akkurat kaffesmaken som er fremtredende.

Det har igjen inspirert kreative kaffekremmere til å tilby sine «spesialblandinger» som for en stor del består av mye annet enn kaffe. Fordi det lokale markedet ser ut til å akseptere en slik «kaffeerstatning», så fortsetter kaffehandlerne å selge sine kaffemikser. Mange av disse gjør forøvrig et stort poeng ut av at «oppskriften» er hemmelig!

Nå ble heldigvis ikke min første kaffeopplevelse i dette spennende landet representativ for all kaffen som ble servert. Flere steder kunne by på god Robusta-kaffe – både av vietnamesisk og kambodsjansk opprinnelse. Den beste hadde et fint hint av vanilje i smaken og en fin fylde.

Økende produksjon

Hva så med landets egen kaffeproduksjon? Forutsetningene for å produsere Robusta er svært gode i flere områder, og tilgjengelig statistikk viser at produksjonen er jevnt økende – selv om den foreløpig ikke utgjør en særlig stor andel av jordbruksproduksjonen.

Den store utfordringen er en mangelfull infrastruktur. Selv om en fredsplan utarbeidet av FN ble undertegnet i 1991, fortsatte enklaver av Røde Khmer sin geriljavirksomhet frem til 1999. Helt konkret betyr det at store gjenoppbyggingsoppgaver gjenstår, og landsbygda har ikke vært prioritert. Den voldsomme veksten som skjer i Phnom Penh, er derfor ikke noe som kommer bøndene i mere fjerntliggende regioner til gode.

Kaffebarene kommer

Veksten i Phnom Penh har imidlertid også en innvirkning både på kaffeproduksjon og kaffekonsum. Det ser man bl.a. på antallet kaffebarer som har skutt i været de siste årene. Designmessig ser mange av dem ut som om de kunne ligget i storbyer i Europa. De mange kaffebarene har igjen bidratt til et sterkere fokus på kvalitet. Større etterspørsel gir også bedre priser som igjen stimulerer flere bønder til å satse på kaffe.

– Vi har jo egentlig en lang tradisjon for kaffeproduksjon her i landet, forteller Mooni.

– Under kolonitiden bidro franskmennene aktivt til å styrke kaffeproduksjonen, og vår iskaffe med melk er nok et resultat av det. Under Røde Khmer ble kaffedyrkingen neglisjert, men nå øker både etterspørsel og priser. Dette gjør det spennende for Kambodsja å satse sterkere på kaffe. Vi har vel så gode forutsetninger for å produsere kaffe som vårt naboland Vietnam, mener Mooni.

– Nå har myndighetene satt i gang ulike tiltak for å høyne kvaliteten på selve produksjonen. Forhåpentligvis vil det bidra til både økt produksjon og tiltrengte eksportinntekter.

Relaterte artikler