Den sosiale oljen #8: Kaffeblending – kunsten å skape den perfekte balansen

Episode 8 av «Den sosiale oljen» handler om kunsten å skape den perfekte balansen gjennom kaffeblending.

Episode 8 av «Den sosiale oljen» handler om kaffeblending.

I denne episoden møter vi Mario Cerutti fra Lavazzo, Christoph Sänger fra International Coffee Organization, Michael R. Neumann fra Neumann Coffee Group og Roger Wilhelmsen fra JOH. JOHANNSON KAFFE.

Se den fullstendige episoden «Den perfekte balansen» på johjohannsonkaffe.no.

Transkripsjon av video

Line Verndal:

Når kaffen er godkjent, blir forskjellige sorter blandet sammen for å få en mest mulig balansert kaffe.

Mario Cerutti

Kaffeblending er et av de viktigste stegene i hele prosessen. I mine øyne er hovedoppgaven til kaffebrenneriene å finne den riktige kaffen til produktet man skal lage, og å klare å opprettholde denne standarden over tid.

Christoph Sänger

Den store fordelen med å kjøpe en blend er at forbrukeren vet hva de får. Så hovedoppgaven til kaffebrenneriene er å tilby folket en kaffe som er av jevnt over høy kvalitet.

Michael R. Neumann

Selv om kaffen fra en region i Colombia eller Vietnam varierer i løpet av året, og fra år til år, så har merkevareindustrien klart å utvikle et jevnt og kvalitetsmessig stabilt produkt som fjerner denne variasjonen i kvalitet som forekommer i hver enkelt avling. Dette er formålet med å blende kaffe.

Roger Wilhelmsen

Så det som er kunsten for oss her, er å alltid lage den samme smaken, gjennom hele året. Hvis kaffe for eksempel fra Colombia mangler noe av den fylden, så erstatter vi det med kaffe fra for eksempel Costa Rica, eller vi bruker mer Kenya som har mye body, slik at man kompenserer. En høykvalitets kaffeblanding vil ikke nødvendigvis ha samme innhold, men smaken skal alltid være lik.

Michael

I kaffebransjen er fristelsen til å senke kvaliteten stor, fordi prisforskjeller eksisterer, og du trenger virkelig lojale, langsiktig fokuserte entreprenører for å opprettholde en høy kvalitetsstandard. Og jeg tror at Norge på dette området er et eksempel for verden. Jeg tror at hvis det er noen i verden som er sannferdige og lojale mot konseptet å presentere det offentlige med stabile produkter som de kan stole på, og som de kan like, og som er stabile i kvalitet over tid, så er det disse norske kaffebrenneriene.

Relaterte artikler