Mindre deppa med kaffe?

Flere vitenskapelige studier indikerer at kaffe motvirker depresjon.

En kvinne smiler og ser ned på en kopp med kaffe, som kan motvirke depresjon. Foto: Colourbox.com

Blant annet spanske og sørkoreanske tall viser at depresjon forekommer sjeldnere hos aktive kaffedrikkere. En amerikansk forskningsgjennomgang støtter funnene.

Særlig studien fra Kyung Hee-universitetet i Sør-Korea viser tydelige tendenser i positiv retning for seriøse kaffeelskere. Studien, som ble utført av universitetets avdeling for ernæring ved Graduate School of East-West Medical Science, baserer seg på tall fra Korean National Health and Nutrition Examination Survey. Dette er en undersøkelse som ved hjelp av egenrapporteringsskjemaer har kartlagt forekomsten av livslang depresjon blant befolkningen. 

To eller flere kopper daglig i Sør-Korea

Studien fra Kyung Hee avdekker en forekomst av depresjon som er hele 32 prosent lavere hos dem som drakk to eller flere kopper kaffe per dag enn hos befolkningen for øvrig. Men det stopper ikke der. Blant dem med et daglig inntak av koffein, viser studien at den øvre fjerdedelen – den med høyest koffeininntak – har 24 prosent lavere forekomst av depresjon enn den nedre fjerdedelen. Studien viser også at grønn te virker gunstig, men det er imidlertid ikke like effektivt som kaffe.

Fire kopper daglig i Spania

I Spania har forskere fra en rekke universiteter undersøkt samme fenomen. Her har man studert over 14.000 studenter fra den – i forskningsmiljøer – kjente kohorten «Seguimiento Universidad de Navarra», eller SUN. Denne studien viser at deltagere som drakk fire eller flere kopper kaffe hver dag, hadde markant lavere risiko for å bli deprimert enn dem som drakk mindre enn én kopp kaffe per dag.

Forskningsgjennomgang av studier om kaffe og depresjon

Harvard-universitetets Dr. Alan Leviton har på oppdrag fra amerikanske U.S. National Coffee Association (NCA) gått gjennom hundrevis av metaanalyser og uavhengige studier av en mulig sammenheng mellom kaffedrikking og redusert risiko for depresjon. Også denne forskningsgjennomgangen støtter funnene fra Sør-Korea og Spania. Gjennomgangen viser at kaffedrikking kan redusere risikoen for depresjon med en tredjedel. Blant årsakene oppgis kaffens antiinflammatoriske og antioksidative egenskaper.

Relaterte artikler