Er du et ekte B-menneske?

Ta Ali Kaffes test for å få det endelige svaret!

B-menneske? En kvinne med lukkede øyne holder hånden over en vekkerklokke. Man er mest B-menneske i 20-årsalderen. De fleste blir mer A-mennesker med tiden. Foto: Colourbox.com

Føler du at du lever i et konstant sosialt jetlag? 

ALI Kaffe har tatt deg som er B-menneske på alvor, og har laget en lavterskel og humorbasert støttegruppe for B-mennesker. Gruppa har fått en overveldende respons.

Belastning å være B-menneske

Alle mennesker er utstyrt med en indre biologisk klokke, som utgjør et nokså stabilt personlighetstrekk. De fleste er ganske nøytrale når det gjelder søvnmønster, det vil si at de verken er A-menneske eller B-menneske.

Det hjelper imidlertid ikke de kroniske B-menneskene, som utgjør en åttendedel befolkningen. For dem kan det oppleves som en belastning å ha en døgnrytme som er i utakt med samfunnsrytmen.

Mange studenter er berørt

Blant studenter er enda flere berørt. Ifølge søvnforskere vil nemlig natterangling, etterfulgt av soving til langt utpå dagen når man har mulighet til det, forsterke tilbøyeligheten til å bli et B-menneske.

Kaffe kurerer gruff

Samfunnet krever at B-mennesker innretter seg etter døgnrytmen til A-mennesker. Det medfører naturligvis en rekke utfordringer for syvsoverne – ikke minst om morgenen.

Når du sjangler og snøvler rundt som en søvnig zombie, er det enda godt at kaffe kurerer gruff!

Les mer om B-menneskenes utfordringer og kampsaker på b-society.org.

B-menneske? En kvinne som ligger i sengen strekker seg etter en kaffekopp på nattbordet.

Kaffe kurerer heldigvis gruff! Foto: Colourbox.com

Relaterte artikler