Må du på do etter å ha drukket kaffe?

Kaffe både med og uten koffein kan utløse avføringstrang. Hvorfor er det slik?

En gruppe venner sitter og drikker kaffe. Ikke alle får avføringstrang etter å ha drukket kaffe. Foto: Colourbox.com

Mange opplever at de må på do etter å ha drukket kaffe. Hvorfor er det slik?

Hvorfor kaffe gir avføringstrang, blir tatt opp på Forskning.no, i en artikkel som først ble publisert på Videnskab.dk. 

– Det er ingen tvil om at det er mange som drikker kaffe om morgenen for å få fart på magen, og som ikke kan klare seg uten, sier professor Ove B. Schaffalitzky de Muckadell ved Syddansk Universitet. Han er ekspert på menneskets tarmer og har forsket på avføring. 

Vitenskapelig bevist

Det er forsket veldig lite på dette temaet, så kunnskapen er derfor ikke så stor. En studie fra 1990, omtalt på LiveScience.no, konkluderte imidlertid med at kaffe kan gi avføringstrang hos noen personer – men ikke hos alle. Dette er den eneste studien der sammenhengen er målt i tarmen på mennesker.

I undersøkelsen deltok 99 personer i alderen 17–27 år, og 29 prosent av dem opplyste at kaffe fremkalte avføringstrang. Forskerne undersøkte deretter tarmen til åtte av personene som hadde oppgitt at de fikk avføringstrang og tarmen til seks av personene som mente at de ikke fikk det.

Avføringstrang innen fire minutter

Undersøkelsene viste at avføringstrangen, nærmere bestemt tarmmotorikken, ble satt i gang etter fire minutter hos alle de åtte som på forhånd hadde oppgitt at de får avføringstrang av kaffe.

Hos de seks som ikke fikk avføringstrang av kaffe, skjedde det ikke noe i tarmen etter kaffeinntak.

– Resultatet er så klart at alle de personene som får avføringstrang, også har objektive tegn på at trykket i tarmen stiger. Den trangen kommer innen fire minutter og holder i om lag 30 minutter, sier Kjeld Hermansen, førsteamanuensis ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Han har jobbet mye med kaffe og helse.

Sammentrykning av tykktarmen

Christian Lodberg Hvas, som både er overlege på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme ved Aarhus Universitetshospital og klinisk førsteamanuensis ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, forteller at vi har noe som kalles den gastro-koliske refleksen.

Det innebærer at når vi spiser bestemte matvarer, inkludert kaffe, skjer det en sammentrekning av tykktarmen hos noen.

Koffeinfri kaffe gir også avføringstrang

Forskerne gjorde undersøkelser med kaffe både med og uten koffein, i tillegg til varmt vann. Vann hadde ingen effekt på tarmene. Koffeinfri kaffe hadde samme effekt som kaffe med koffein. Det er altså ikke koffeinet som utløser avføringstrang.

– Det kommer som en overraskelse på meg, sier Kjeld Hermansen.

Hva er det som utløser avføringstrang, hvis det ikke er koffeinen? Forskerne har ikke kunnet forklare akkurat hvorfor det er slik at kaffe gir avføringstrang. Det er kanskje 1000 bioaktive stoffer i kaffe, så det er utfordrende å finne ut.

Studie fra 2019

En studie fra 2019 har testet hvilken betydning kaffe har på tarmene til rotter, og bekrefter at kaffe setter i gang tarmmotorikken. Forskerne understreker at det er nødvendig med mer forskning på temaet.

Relaterte artikler