Video: Har du glemt å cleandroppe kaffeustyret?

Se hva som skjer hvis du glemmer å cleandroppe kaffeutstyret …

Rent utstyr gir bedre julekaffe! Foto/video: Sjo og Floyd

cleandroppe
clean|droppe   verb
/kli:ndrɒpə/

å rengjøre kaffeutstyr med Clean Drop
for å kunne lage bedre kaffe

 

Hvorfor cleandroppe?

Selv den beste kaffen kan ødelegges hvis tilberedningsutstyret ikke er cleandroppet. Hvert år gjennomfører Norsk Kaffeinformasjon en undersøkelse for å kartlegge nordmenns kaffevaner, og resultatet er visstnok alltid nedslående når det gjelder renhold. Ikke bare rengjøres det for sjelden, men det gjøres også feil.

Rent utstyr er avgjørende for kaffekvaliteten, og man bør sørge for å cleandroppe kaffeutstyret – aller helst hver 14. dag. Alt utstyr som brukes til og er i kontakt med kaffe bør cleandroppes. Dette inkluderer blant annet kaffetraktere, AeroPress, kapselmaskiner, håndbryggere og kaffekanner.

Les mer om Clean Drop på kaffe.no.

En plakat hvor det står «Rent utstyr gir bedre kaffe! Clean Drop anbefales av norske kaffeprodusenter. Kjøpes der du kjøper kaffe!»

Relaterte artikler