#merkeordning

UTZ-logo
1 minutt Hva er UTZ-sertifisert kaffe?

Den internasjonale merkeordningen omfatter blant annet kaffe, te og kakao.