#jordsmonn

Kaffebær på en gren.
< 1 minutt Terroir – hva betyr det egentlig?

Terroir er svært avgjørende for hvordan kaffen din smaker.